Painotettu opetus

Kaksi iloista tyttöä seisoo opetuskäytössä olevan luurangon vieressä ja ottaa kuvaa kännykällä.

Painotetulla opetuksella tarkoitetaan oppiaineen tehostettua ja syventävää opetusta. Painotetussa opetuksessa olevista oppilaista voidaan muodostaa oma opetusryhmä kouluun. Painotettu opetus sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin ja se vähentää muita valintamahdollisuuksia kyseisillä luokka-asteilla.

Painotettu opetus jaetaan kuntakohtaiseen ja koulukohtaiseen painotettuun opetukseen. Koulukohtainen painotettu opetus on koulun sisäistä, koulun omille oppilaille tarjottavaa painotettua opetusta koulun valitsemissa oppiaineissa tai oppimiskokonaisuuksissa. Sen sijaan kuntakohtaiseen painotettuun opetukseen on erillinen haku ja oppilaat valitaan valintakokeen perusteella.

Kuntakohtaisen painotetun opetuksen valintakokeiden ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan erikseen. Oppilas voi hakea enintään kahteen painotukseen. Painotettuun opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on erillisen valintakokeen tai ennakkotehtävän osoittamat riittävät taidot. Painotettuun opetukseen hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. Sitovuus koskee opiskelua painotetussa opetuksessa 6. luokan loppuun saakka. Jos oppilas hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan. Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulu ei ole oppilaan lähikoulu. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muualle kuin lähikouluun myös, mikäli kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset tai edullisemmat kuin omaan lähikouluun. Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus tapahtuu joukkoliikenteessä. Huoltajan on tässä tapauksessa haettava aina kuljetusta koulukuljetushakemuksella. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään tarvittaessa koulun puolesta.

Oppilas, joka on hakuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa Kuopioon, voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli oppilaan kotikunta on lukuvuoden alussa (1.8.) Kuopio ja hän on suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai ennakkotehtävän. Ulkokuntalaisia oppilaita voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli hakija on suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai ennakkotehtävän ja koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan hakemukset on käsitelty.