Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan ja opetusryhmän oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen on vahvuudet ja kehittämistarpeet huomioivaa. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki pyritään ensisijaisesti järjestämään lähikouluperiaatteen mukaisesti monialaisessa yhteistyössä pitkäjänteisesti suunnitellen ja toteuttaen.