Poissaolot

Alakouluikäinen oppilas oppimassa ulkona tutkien luupilla käpyä.

Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa ja huoltajan velvollisuus on huolehtia lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta.  Mikäli oppilas ei voi osallistua opetukseen, tulee siitä ilmoittaa koululle.

Ohje poissaolojen ilmoittamisesta ja poissaoloihin puuttumisesta