Pidennetty oppivelvollisuus

Alakouluikäinen lapsi (punertava pipo, pitkät hiukset ja punertava takki) etualalla kuvassa selkä kuvaajaan päin. Taustalla mustaan huppariin pukeutunut oppilas (epätarkkana kuvana).

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Pidennettyyn oppivelvollisuuteen otettujen lasten opetuksen järjestämispaikka päätetään yksilöllisesti oppilaan tarpeet huomioiden. Esiopetus voidaan järjestää päiväkodissa tai koulussa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään pääsääntöisesti seuraavilla tavoilla:

  • Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen.
  • Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen alkaessa. Kun oppilas aloittaa oppivelvollisuuden suorittamisen päivähoidossa, opetussuunnitelman laatimisesta ja opetuksen ohjaamisesta vastaa se koulu, jonka oppilaaksi lapsi on otettu.