Joustava perusopetus (JOPO)

Kuvassa on punainen läppäri ja oppilaan kädet näppäimistöllä.

Joustavaa perusopetusta voidaan Kuopiossa järjestää luokilla 7 – 9. Oppilaat valitaan ryhmään hakemus- ja haastattelumenettelyn kautta, jonka avulla pyritään löytämään ne oppilaat jotka hyötyvät toiminnallisista ja työpainotteisista menetelmistä. Kohderyhmänä ovat ne oppilaat, jotka alisuoriutuvat perusopetuksessa eivätkä ole motivoituneita. Oppilaille tehdään oppimissuunnitelma.

Joustavaan perusopetukseen pääseminen edellyttää oppilaan omaa kiinnostusta ja muutoshalua, omaa päätöstä toimia sovituilla työtavoilla, uskallusta vaihtaa maisemaa ja koulua sekä halua oppia uudella tavalla.

Jokainen JOPO-luokalle tuleva oppilas sitoutuu lukuvuoteen. Oppilaalla ei ole mahdollisuutta jättäytyä pois esimerkiksi työpaikkajaksoilta tai leireiltä, vaan ne ovat osa koulunkäyntiä. JOPO-luokan oppilaalla on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa itse menestymiseensä sekä tulevaisuuteensa.