Sairaalaopetus

Alavan koulu on Kuopion kaupungin sairaalakoulu. Alavan koulu järjestää opetuksen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Niuvanniemen sairaalan NEVA- yksikössä tutkimus- ja hoitojaksoilla oleville peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Lisäksi sairaalakoulussa opiskelee polikliinisessa hoitosuhteessa olevia avo-oppilaita.

Sairaalaopetuksen lisäksi Alavan koulu tarjoaa sairaalapedagogista osaamista Kuopion kaupungin perusopetukseen. Koulun alaisuudessa toimivat konsultoivat erityisopettajat sekä jalkautuva koulunkäynninohjaaja.