Kouluruokailu

Tarjottimella ruoka-annos, maitolasi ja leipä sekä kasviksia.

Kouluruokailu on osa koulun opetussuunnitelman mukaista opetusta ja kasvatusta. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä tapakasvatuksen tavoitteet. Kouluruokailu on osa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, jolla edistetään oppilaan tasapainoista kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun tavoitteena on tarjota oppilaiden ravitsemuksellisia tarpeita ja ikäkauden mieltymyksiä vastaavaa ruokaa.

Kouluruokailu täydentää kodissa tapahtuvaa ruokailua ja luo siten pohjaa oppilaan terveyttä edistäville ruokailutottumuksille.

Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavaliota tai mikäli hänen ruokavalionsa on uskonnollisista tai eettisistä syistä johtuen rajoitettu, vanhempien tulee ottaa yhteyttä koulun terveydenhoitajaan.