Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksella edistetään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä vahvistetaan heidän kieli- ja kulttuuri-identiteettiään.