Perusopetukseen valmistava opetus

Kaksi yläkouluikäistä oppilasta luokkahuoneessa.

Perusopetusikäiset oppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa tai joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä opiskeluun oman alueen lähikoulussa, osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

Valmistavaa opetusta järjestetään Rajalan koulussa ja Snellmanin koulun Niiralan yksikössä (1 – 6 lk) sekä Pyörön koulussa ja Hatsalan klassillisessa koulussa (7 – 9 lk). Koulupaikka harkitaan jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja kielitaitoa testataan tarvittaessa ennen koulupaikkapäätöstä. Valmistavaan opetukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattoriin tai täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake. Valmistavaa opetusta tarvitsevat esiopetusikäiset lapset integroidaan lähipäiväkodin/koulun esiopetusryhmään.

Opiskelu valmistavassa opetuksessa

Valmistavan opetuksen ryhmissä pääsääntöinen opetuskieli on suomen kieli ja opetuksessa edetään valmistavan opetuksen oman opetussuunnitelman mukaisesti. Valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen niin, että opiskelu suomalaisessa peruskoulussa onnistuu mahdollisimman hyvin. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6 – 10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia, mikä täyttyy yleensä yhdessä vuodessa. Kun oppilaan suomen kielen taito karttuu, hän osallistuu valmistavan opetuksen aikana taitotasonsa mukaisesti perusopetuksen luokkien oppitunneille, ns. integraatiotunneille.

Valmistavan opetuksen jälkeen

Kun oppilas pystyy seuraamaan perusopetusta suomen kielellä tai valmistavan opetuksen tuntimäärä täyttyy, oppilas siirtyy pääsääntöisesti opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Edellä mainituilla valmistavaa opetusta järjestävillä kouluilla on tiivis koulutyötä helpottava yhteistyöverkosto lähialueen toimijoiden, kuten päivähoidon, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin työntekijöiden, kanssa.

Ilmoittautuminen perusopetukseen valmistavaan opetukseen / Application for preparatory education
Ilmoittaudu! Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Yhteystiedot

Alexandra Vikeväinen

Koordinaattori