Suomi toisena kielenä -opetus

Kolme alakouluikäistä oppilasta opiskelemassa luokassa.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus eli S2 on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä. Oppilas opiskelee lähtökohtaisesti suomea toisena kielenä, jos hänen äidinkielensä on jokin muu kuin suomi ja oppilaan peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla. Kielitaidon osa-alueita ovat puhuminen, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.

S2-opetusta annetaan joko eriytettynä suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunnilla tai erikseen pienelle ryhmälle oppilaita. Koulu päättää S2-opetuksen järjestämistavasta. S2-opetus keskittyy kehittämään yksilöllisesti kielen keskeisiä osa-alueita ja kasvattamaan sanavarastoa. Oppilas saa S2-opetuksessa tukea päivittäiseen vuorovaikutukseen ja koulutyöskentelyyn.

Alexandra Vikeväinen

Koordinaattori