Oman äidinkielen ja kotikielen opetus (muu kuin suomi)

Neljä alakouluikäistä oppilasta opiskelemassa luokassa.

Oman äidinkielen opetusta ja kotikielen opetusta voidaan tarjota niille oppilaille, joiden äidinkieli tai jokin perheen aktiivisesti käyttämistä kielistä on muu kuin suomi. Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta siihen sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Oman äidinkielen opetusryhmä on mahdollista perustaa, jos oppilaita on samassa koulussa tai lähekkäisissä kouluissa vähintään neljä ja ryhmään löytyy opettaja. Opetusta on kaksi tuntia viikossa ja opetus voidaan järjestää jossain muussa kuin omassa koulussa. Tunnit ovat oppilaan koulupäivän jälkeen ja huoltajat vastaavat mahdollisista oppilaan kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Ryhmät ja kielet saattavat vaihdella vuosittain. Oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä ja herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Alexandra Vikeväinen

Koordinaattori