Koulun aloittaminen 6- tai 8-vuotiaana

Kolme alakouluikäistä oppilasta tekemässä yhdessä koulutehtäviä pöydän ääressä luokassa.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tästä huolimatta koulunkäynti voidaan aloittaa myös vuotta aikaisemmin tai koulun aloitusta voidaan siirtää vuodella eteenpäin.

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen oikeutta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Hakemukseen on liitettävä psykologin lausunto ja tarvittaessa lääketieteellinen lausunto. Huoltajan on hankittava psykologin lausunto yksityiseltä palveluntuottajalta.

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamisessa. Hakemukseen on liitettävä psykologinen tai lääketieteellinen selvitys lykkäyksen perusteista.

Hakemus

Huoltaja toimittaa hakemuksen tarvittavine liitteineen perusopetuksen tukipalveluihin: Perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen, Perusopetuksen tukipalvelut, Valtuustotalo, Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio.