Romanityöryhmä

 

Kuopiossa toimii romanityöryhmä, jonka kaupunginhallitus on nimennyt vuosille 2015 - 2016. Toimintaa jatketaan vuonna 2017.

Työryhmän toiminta-ajatuksena on avoin tiedonvaihto sekä kaupungin eri yksiköiden että romaniväestön ja kaupungin vällillä. Tämä on luonut edellytyksiä romanien elinolojen kohentamiseksi, romaninuorten koulunkäynnin turvaamiseksi ja on myös tuonut romanikulttuurin tuntemusta kaupungin eri yksiköihin.

Työryhmä on keskittynyt toiminnassaan asioihin, joihin ensisijaisesti kuopiolaisella toiminnalla ja päätöksenteolla voidaan vaikuttaa. Lisäksi työryhmän toiminnan lähtökohtana on, että sen toiminta on romanilähtöistä ja heidän hyväksymäänsä. Tärkeimmiksi selvitys- ja tarkastelukohteiksi on valittu koulutus-, asumis-, elinkeino- ja työllistymistilanteet.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Sirpa Karjalainen
piipa.tillonen(at)gmail.com

Sihteeri
Anne Miettinen
anne.maritta.miettinen(at)kuopio.fi

Romanityöryhmän pöytäkirjat Romanityöryhmän pöytäkirjat