Kaupungin johto


Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kuopion kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Kaupungin toimielimiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut johtosäännöllä määrätyt toimielimet.

Kaupunginjohtaja


Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa johtaa kuntakonsernia.

Jarmo Pirhonen  

Kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen

Johdon sihteeri Kaisa Lumilampi
017 182 012, 044 718 2012
kaisa.lumilampi(at)kuopio.fi

Apulaiskaupunginjohtajat


Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa palvelualuettaan osana koko kaupungin palveluorganisaatiota.

Pekka Vähäkangas  

Apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet

 

Jari Kyllönen  

Apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen
kaupunkiympäristön palvelualue

 

 

 

 

 

 

Palautteet


Jos haluat antaa palautetta tai toimenpide-ehdotuksia kaupungin johdolle, teethän sen palautepalvelun kautta.