Kuopio250 ohjelmahaku

Öinen tapahtuma-alue Kuopion satamasta. Valoja ja puistomaista kaupunkinäkymää.

Kuopio täyttää 250 vuotta vuonna 2025

Kuopio viettää juhlavuottaan marraskuusta 2024 alkaen, kutsuen kaupunkilaiset, erilaiset toimijat ja yritykset mukaan juhlaan. Tavoitteena on luoda monipuolinen juhlavuoden ohjelma, jossa huomioidaan erityisesti lapsia ja nuoria, mutta josta löytyy jotain koettavaa jokaiselle kohderyhmälle. Ohjelma tuotetaan yhteistyössä kaupunkiorganisaation ja erilaisten toimijoiden kanssa.

Kuopio250 -juhlavuoden ohjelmahaku on alkanut!

Kuopio250 -juhlavuoden ohjelmahaku on alkanut ja sen kautta on mahdollisuus hakea mukaan juhlavuoden ohjelmaan. Tässä ensimmäisessä vaiheessa haetaan pidempiaikaisia tuotantoja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- ja toteutusajan sekä tapahtumia, jotka sijoittuvat vuoden 2024 lopulle.

Tässä vaiheessa ei vielä tarvitse olla täysin valmiita ohjelmasisältöjä vaan tavoitteena on hahmottaa millaista ohjelmasisältöä juhlavuoteen on tulossa. Lisäksi tämän ensimmäisen vaiheen haun tarkoitus on selvittää rahoituksen tarvetta, ohjata toimijoita rahoitushakuun sekä tekemään yhteistyötä muiden samankaltaista ohjelmaa suunnittelevien kanssa.

Ensimmäinen hakuvaihe helmi-maaliskuu 2024

Ohjelmahakulomakkeella ilmoitetaan pitkäaikaiset tuotannot esim. julkaisut ja toiminta, jossa on useita vaiheita.
Otamme myös vastaan ehdotuksia tapahtumista ja toiminnasta, jotka ajoittuvat vuoden 2024 loppuun saakka. Kuopio250 -juhlavuosi käynnistyy marraskuussa 2024 Kuopio-viikolta (vko 47).
Tässä vaiheessa voidaan vastaanottaa myös vuoden 2025 puolelle ajoittuvaa ohjelmaa, joka vaatii pikaisen osarahoitusrahoituspäätöksen, esim. hankerahoitusta varten.
Ensimmäisen vaiheen ohjelmahakulomake avautui 29.1.2024 ja hakuaika päättyy 31.3.2024.

Toinen hakuvaihe huhti-joulukuu 2024

Ohjelmahakulomakkeella ilmoitetaan ohjelmia / tuotantoja, jotka ajoittuvat vuodelle 2025, joka on varsinainen juhlavuosi.
Toisen vaiheen hakuaika päättyy 31.12.2024.

Kolmas vaihe

Tammikuussa 2025 käynnistyy kolmas vaihe, josta tiedotetaan myöhemmin lisää.

“Meillä on nyt hieno mahdollisuus, sillä saamme jättää jäljen Kuopion historiaan! Tapahtumien ja toiminnan lisäksi juhlavuoden toivotaan jättävän jälkeensä myös jotain pysyvää ja konkreettista tuleville sukupolville. ”

Nina Venäläinen, Kuopio250 -juhlavuoden projektipäällikkö

Juhlavuoden tavoitteet, arvot ja painopisteet

Juhlavuoden projektin päätavoitteena on rakentaa mahdollisimman monipuolinen ohjelmakokonaisuus yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Juhlavuoden ohjelmaa rakennetaan toimijoiden kanssa verkostyön avulla. Tavoitteena on myös saada aikaan uusia toimintatapoja ja yhteistyömalleja, jotka jäävät elämään juhlavuoden jälkeenkin.

Tavoitteena on myös tukea kuopiolaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Asukkaita osallistetaan ohjelman suunnitteluun sekä kannustetaan myös itse tuottamaan ohjelmaa juhlavuoteen.

Juhlavuosi mahdollistaa myös Kuopion kehittymisen tapahtumakaupunkina. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa tapahtuma- ja matkailualan toimintamalleja. Pyrimme tukemaan ammattilaistoimintaa.

Juhlavuoden pääkohderyhmä on lapset ja nuoret. Toivomme kuitenkin ohjelmaa ja toimintaa kaikille kohderyhmille. Haluamme, että koettavaa mahdollistetaan koko Kuopion alueelle, myös maaseutualueille.

Juhlavuoden ohjelman toivotaan rakentuvan myös seuraavista näkökulmista ja arvoista:

•Kestävyys, vastuullisuus

•Moninaisuus, yhdenvertaisuus

•Yhteisöllisyys, osallisuus

•Hyvinvointivaikutukset

•Vetovoima, pitovoima

•Kaupungin strategian mukaisuus

Ohjelmien valintakriteerit

Ohjelmien valinnassa arvioidaan seuraavien kriteerien toteutumista:

  • Tuotannolle on nimetty päävastuutaho, joka on joko yksityishenkilö tai yhteisö.
  • Hakijalla on toteutusvalmis suunnitelma ja se pystytään toteuttamaan itsenäisesti mahdollisen osarahoituksen turvin.
  • Ohjelman kulurakenne on realistinen. Hakuvaiheessa on huomioitu, että kaupungin rahoitus on osarahoitusta eli muitakin rahoittajia löytyy.
  • Tuotannolla on vaikuttavuutta ja siitä synnyttää hyvinvointivaikutuksia sekä ainutkertaisia kokemuksia. Eduksi katsotaan, mikäli se synnyttää pysyviä muutoksia ja uusia toimintamalleja alueellisesti.
  • Eduksi katsotaan, jos tuotanto on suunnattu pääkohderyhmällemme lapsille ja nuorille.
  • Tuotanto on innovatiivinen, juhlavuoden teemojen sekä arvojen mukainen ja se täydentää sekä kehittää hakijan mahdollista perustoimintaa.
  • Tuotannossa otetaan huomioon yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus. Ohjelman on oltava kaikille avointa.
  • Tuotannossa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaate eli tuotannolla on jatkuvuutta.

Näiden edellä mainittujen kriteerien täyttyminen ei automaattisesti takaa tuotannon valintaa osaksi juhlavuoden ohjelmaa. Valinnassa otetaan huomioon myös tuotannon soveltuvuus ohjelmakokonaisuuteen.


Näin ohjelmahaku toimii

Lisätietoa ohjelmahausta webinaareissa

Kohti Kuopio250 -juhlavuotta -webinaari pidettiin Teamsin välityksellä 15.2.2024.

Seuraava webinaari on torstaina 14.3.2024 klo 17-18. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Muiden ohjelmahakuun liittyvien tilaisuuksien aikataulut ja lisätiedot päivittyvät tälle verkkosivulle.

Lisätietoa rahoituksesta

Lue lisää Kuopio250 -juhlavuoden ohjelmien rahoituksesta ohjelmien tuotantotuki-sivulta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Ota yhteyttä

Nina Venäläinen

Projektipäällikkö, Kuopio250 -juhlavuosi

Jatta Salminen

Projektikoordinaattori, Kuopio250 -juhlavuosi