Kuopio250 ohjelmien tuotantotuki

Katusirkusesitys kesällä, kuusi sirkustaiteilijaa yleisön edessä.

Kuopion kaupunki tukee juhlavuonna järjestettäviä tuotantoja erilaisten avustusten kautta. Pääkanavana juhlavuoden tuotantojen rahoittamiseen on tapahtuma- ja tuotantotuki. Tämän lisäksi haettavissa on mm. Meidän Kuopio -tuotantotukea. Kun tuotantosi on hyväksytty osaksi juhlavuoden ohjelmaa, neuvomme sinua tarvittaessa oikean tuen hakuun.

Tapahtuma- ja tuotantotuki

Kuopion kaupunki osarahoittaa tarpeen mukaan tuotantotuella juhlavuoden ohjelmaan valittuja tuotantoja. Tuki määritetään tapauskohtaisesti kaupunginhallituksen asettaman määrärahan ja arviointikriteerien puitteissa. Kaikkia ohjelmaan hyväksyttyjä tuotantoja ei automaattisesti rahoiteta. Osarahoitusta voi hakea vasta kun tuotanto on hyväksytty juhlavuoden ohjelmaan. Ohjelmaan voidaan hyväksyä myös sellaiset tuotannot, jotka eivät saa kaupungin osarahoitusta.

Emme rahoita organisaatioiden ja toimijoiden vakiintunutta perustoimintaa. Toimijat voivat hakea osarahoitusta normaalia toimintaa täydentävään ja kehittävään toimintaan, joka täyttää ohjelmahaussa asetetut tavoitteet.

Hakemusvaiheessa tuotannoille tulee määritellä vastuullinen taho, joka voi olla joko yksityishenkilö tai yhteisö. Nimetty vastuutaho kantaa projektin taloudellisen ja juridisen vastuun, sekä vastaa projektin kokonaistoteutuksesta. Kaupunki ei osallistu tuotantojen toteutukseen, mutta neuvoo, tukee ja viestii juhlavuodesta kokonaisuutena.

Näin ohjelma- ja tukihaku toimii

Kuopio250 -juhlavuoden ohjelmaan haetaan ohjelmahaun kautta. Lisätietoja ohjelmahausta Ohjelmahaku-sivulla.

Tuotantotuen kriteerit

Tapahtuma- ja tuotantotuen kriteerit ovat pitkälti samat, mutta tuotantotuessa painotetaan enemmän hyvinvointivaikutuksia ja kestävyyttä.

Tärkeimmät kriteerit tuotantotuen arvioinnissa:

  • Tuotannon hyvinvointivaikutukset, esim. terveellisyysvaikutukset, liikunnan ja harrastustoiminnan, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.
  • Tuotannon kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus.
  • Tuotannon aluetaloudelliset vaikutukset ja ROI-laskelma, esim. matkailutulovaikutus.
  • Tuotannon hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa, esim. tapahtuman näkyvyys ja markkinointi sekä tapahtuman kohderyhmät.
  • Tuotannon kehitys- ja kasvutavoitteet.

Lue lisää tapahtuma- ja tuotantotuesta täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Ota yhteyttä

Nina Venäläinen

Projektipäällikkö, Kuopio250 -juhlavuosi

Jatta Salminen

Projektikoordinaattori, Kuopio250 -juhlavuosi