Tapahtuma- ja tuotantotuet

Satamatorilla kaksi näyttelijää

Kuopio haluaa olla tapahtumajärjestäjän kumppani ja toiminnallaan mahdollistaa tapahtuman sujuvan järjestämisen Kuopiossa. Kumppanina voimme viestiä tapahtumasta kaupungin medioissa, neuvoa lupa- ja tila-asioissa sekä mahdollisesti tukea taloudellisesti.

Tapahtuma- ja tuotantotukihakemuksia ja yhteistyöesityksiä arvioidaan niiden vaikuttavuuden perusteella. Mahdollinen tuki määräytyy kaupunginhallituksen hyväksymien arviointikriteerien ja käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti. Tapahtuma- ja tuotantotukia voidaan myöntää mm. järjestämis- ja tuotantokuluihin, kohdennettuna erikseen määriteltyihin kehittämiskohteisiin, markkinointiyhteistyöhön sekä uusien tapahtumien mahdollistamiseen alku- ja kehitysrahoituksella.

Tärkeimmät kriteerit tapahtuma- ja tuotantotuen arvioinnissa:

  • Aluetaloudelliset vaikutukset ja ROI-laskelma, esim. matkailutulovaikutus.
  • Hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa, esim. näkyvyys ja markkinointi sekä kohderyhmät.
  • Hyvinvointivaikutukset, esim. terveellisyysvaikutukset, liikunnan ja harrastustoiminnan, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.
  • Kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus.
  • Kehitys- ja kasvutavoitteet.

Savilahden tapahtumatoiminta
Kuopion kaupungin tapahtumatukea on nyt mahdollista hakea juuri Savilahden alueen tapahtumien järjestämistä varten. Tapahtumatukea kohdennetaan Savilahteen 30 000 euroa vuonna 2024. Kaupungin myöntämä tapahtumatuki on osarahoitusta ja kannustamme tapahtumajärjestäjiä yhteistyöhön myös muiden Savilahden alueen toimijoiden kanssa. Alla olevalla lomakkeella haetaan myös Savilahteen sijoittuvien tapahtumien tapahtumatukea.
Lue lisää Savilahden tapahtumista.

Kuopio 250 juhlavuoden tuotannot ja tapahtumat
Kuopion kaupunki täyttää 250 -vuotta vuonna 2025. Juhlavuoden ohjelmahaku on auki ja ohjelmaan hyväksytyt voivat hakea tapahtuma- ja tuotantotukea. Toimijat voivat hakea osarahoitusta normaalia toimintaa täydentävään ja kehittävään toimintaan, joka täyttää ohjelmahaussa asetetut tavoitteet.
Lue lisää Kuopio 250 juhlavuodesta.

Milloin?
Tapahtuma- ja tuotantotukea haetaan ennen toiminnan järjestämistä, kun tapahtuma tai tuotanto on suunniteltu huolellisesti. Kannustamme järjestäjiä aloittamaan suunnittelu- ja tukihakemusprosessin mahdollisimman aikaisin. Päätöksiä kaupungin tuista tehdään aikaisintaan joka vuoden tammikuussa ja päätöksien lainvoimaisuuteen kannattaa varata kuukausi. Hakea voi ympäri vuoden mutta huomioithan loma-aikojen vaikutukset, heinäkuussa ja joulukuussa loma-aikana emme käsittele hakemuksia.

Kuka päättää?
Tapahtuma- ja tuotantotuet koordinoidaan Kuopion kaupungin markkinointi- ja viestintäyksiköstä, kaupunginhallituksen asettaman määrärahan ja arviointikriteerien puitteissa. Tuet arvioidaan tapahtumatiimissä ja viranhaltijapäätökset tekee markkinointijohtaja.

Miten?
Tuki on aina osatukea, varmistathan että tuotannollasi on myös muuta rahoitusta. Hakijoita voidaan pyytää toimittamaan lisätietoja tarvittaessa ja hakemusta voi täydentää jälkikäteen. Tukea ei ole perusteltua käyttää Kuopion kaupungin omien tilojen vuokramaksuihin eikä yhteisön perustoimintaan.

Tuki maksetaan aina tapahtuman järjestämisen tai tuotannon päättymisen jälkeen, kuitenkin tapahtumavuoden aikana. Toimijan on toimitettava kaupungille tapahtuma- ja tuotantotukiselvitys korkeintaan kahden kuukauden kuluttua toiminnan toteutumisesta, saman kalenterivuoden aikana. Selvitystä voi täydentää lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Tee tapahtuma- ja tuotantotukiselvitys
Selvityslomake Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Kysy lisää tapahtuma- ja tuotantotuesta ja yhteistyöstä

Laura Kokko henkilökuva

Laura Kokko

Markkinointikoordinaattori

Mark­ki­noin­ti ja viestintä

Nina Venäläinen

Projektipäällikkö, Kuopio250 -juhlavuosi

Mark­ki­noin­ti ja viestintä