Yleis- ja erityisavustukset

Kaupungin valot, järvi ja monivärinen taivas illlalla juuri auringon laskettua.

Kuopion kaupunki varaa kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi kuopiolaisen kansalaistoiminnan tukemiseen.
Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Yleisavustukset 

Yleisavustukset myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman ja kaupungin strategian mukaiseen toimintaan. 

Yleisavustukset vuodelle 2024 on haettava 30.11.2023 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä. 

Liitteenä on oltava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, myös luonnosversiot käyvät.

Tarkastakaa, että kaikki liitteet ovat mukana, kun lähetätte sähköisen hakemuksen. 

Erityisavustukset 

Erityisavustus on tarkoitettu hakijan kehittämistoimintaan tai kesken toimintakauden tulleisiin yllättäviin menoihin. Erityisavustusta voi hakea ilman määräaikaa koko vuoden ajan ja hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Erityisavustusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin yleisavustusta. 

Avustushaut koskevat seuraavia järjestöryhmiä: 

   Liikuntaseurat 

   Nuorisojärjestöt 

   Kulttuurijärjestöt ja –toimijat

  Taiteilijoiden työtila-avustukset 

   Asukas- ja kyläyhdistykset 

   Eläkeläisjärjestöt 

   Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt 

   Muut yhdistykset

Avustusohje

Lisätietoja

Sirpa Niemi

Vastaava asiantuntija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut