Talkooavustukset

Laavu, jonka edessä kaksi penkkiä vastakkain ja niiden välissä tulipaikka.

Talkooraha on vuosittainen, kertaluonteinen, aina erikseen tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha, josta päättää kaupunkirakennelautakunta tai ao. viranhaltija. Talkoorahaa myönnetään kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön ja kaupunkirakennelautakunnan asettaman viranhaltijapäätösrajan mukaisesti.

Etusijalle asetetaan asuin- ja elinympäristön kehittämiseen tähtäävät hankkeet ja kehittämisprojektit, jotka edistävät asukkaiden yhteistä hyvää. Talkoorahan kohde tulee olla vapaassa käytössä kaikille ja pääsääntöisesti maksutonta. Satunnainen, pienimuotoinen tulo ylläpitokustannuksien kattamiseen sallitaan.

Tuettavilla hankkeilla tulee olla laajempaa kaupunkikuvallista tai toiminnallista merkitystä kuin esimerkiksi yhden taloyhtiön tai suppean asukasryhmän etu. Yhteisöjen normaaliin toimintaan kuuluvia menoja (esim. taloyhtiön tai yhdistyksen omia korjaustöitä) tai henkilön palkkaamista hoitamaan jotakin tehtävää ei talkoorahalla korvata. Kaupunkirakennelautakunta voi harkintansa mukaan erityisistä syistä poiketa yleisistä talkoorahan jakoperusteista.

Talkoorahaa myönnetään tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Talkoorahan myöntämisen edellytys on, että kohteessa on myös talkoovoimin toteutettavaa henkilötyötä.

Jari Savinainen

rakennuttaja

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön asia­kas­pal­ve­lu

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki