Talkooavustukset

Laavu, jonka edessä kaksi penkkiä vastakkain ja niiden välissä tulipaikka.

Talkooraha on vuosittainen, kertaluonteinen, aina erikseen tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha, josta päättää kaupunkirakennelautakunta tai ao. viranhaltija.

Etusijalle asetetaan asuin- ja elinympäristön kehittämiseen tähtäävät hankkeet ja kehittämisprojektit, jotka edistävät asukkaiden yhteistä hyvää.

Jari Savinainen

rakennuttaja

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön asia­kas­pal­ve­lu

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki