Koulu- ja päiväkotirauhan julistus

Pohjois-Savon koulu- ja päiväkotirauhan julistus järjestettiin uuden lukukauden alussa, jo kahdeksatta kertaa perjantaina 26.8.2022 klo 10 Kuopion torilavalla. Kaikenikäiset pohjoissavolaiset olivat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa joko paikan päällä tai suorana lähetyksenä netissä.

Hieman ennen tilaisuuden alkua klo 9.45 Kuopion reippaan voimistelijat vetivät juhlayleisölle lasten aamujumppaa. Koulu- ja päiväkotirauhan julistajana toimi upea, rohkea artisti Isaac Sene, joka myös esiintyi tilaisuudessa. Lisäksi pääsimme nauttimaan taikuri Matias Suomalaisen ja K-pop-tanssiryhmä Nameless Dance Crew’n mahtavista esityksistä. 

Juontajana toimi Kuopion kaupungin draamakasvattaja Anni Marin, seuranaan karvaiset kaverimme, Kiitos kaveruudelle -maskotit Pähkä ja Kamu. Tapahtuma on koko Pohjois-Savon yhteinen ja sitä tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi sekä Kuopion kaupunki. 

#kiitoskaveruudelle 
IG: @yksi.hetki

 

 

Kiitos kaveruudelle - stoppi kiusaamiselle

Kiitos kaveruudelle -draamatoiminnan avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja kaveritaitoja ja sitä kautta ennaltaehkäistään kiusaamistilanteiden syntyä. Toiminta sisältää draamakasvattajan ohjaamia työpajoja 5.-6. luokille, koulutuksia ja Kiitos kaveruudelle -käsikirjan (pdf). Käsikirjan oheismateriaalina ovat kuopiolaisen graafikko-kuvittaja Elli Vähäkankaan piirtämät Pähkä ja Kamu -tunnetilakortit (pdf), jotka voi tulostaa omaan käyttöön.

Työpajojen tiedustelut: draamakasvattaja Anni Marin anni.marin(a)kuopio.fi

Omalta osaltaan draamatoiminta myös parantaa kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista ja tuo taiteen lähelle lasta ja nuorta. Toiminnassa taide on menetelmä, mutta myös taide itsessään tulee lapselle ja nuorelle näkyväksi ja koettavaksi.

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on Kuopion kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma ja se on osana Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista tai koulussa tai varhaiskasvatuksessa toteutettavista työpajoista.

Polkujen työpajat ovat auki lukuvuoden alussa ja niistä tiedotetaan kouluille ja varhaiskasvatukseen jaettavassa Kulttuurikellossa. 

Kulttuuripolun rakenne:

Varhaiskasvatus:
4-5 v. ryhmät: Tanssipajat ja muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatustyöpajat
Esiopetus: Tarinapolku

Perusopetus:
1. luokka: Kirjastopolku, Kuopion kaupunginkirjasto ja lähikirjastot
2. luokka: Taidepolku, Kuopion taidemuseo
3. luokka: Museopolku, Kuopion museo, Kuopion korttelimuseo, RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
4. luokka: Mediapolku, Kino Kuvakukko ja VB-valokuvakeskus
5. luokka: Ympäristöpolku, oman alueen kulttuuri- ja luonnonympäristö ja ohjatut työpajat
6. luokka: Tanssipolku, Liikepeli ja tanssipajat
7. luokka: Musiikkipolku, Kuopion kaupunginorkesterin konsertti
8. luokka: Teatteripolku, Kuopion kaupunginteatterin harjoitus ja työpajat
9. luokka: K9-kortti, omatoiminen kulttuuripalveluiden käyttö

Kulttuuripolku ei sulje pois mahdollisuutta vierailla kulttuurilaitoksissa myös muilla luokka-asteilla ja varhaiskasvatuksen ryhmissä!
 

AvoT -avoin taidekasvatus varhaiskasvatuksessa

AvoT -avoin taidekasvatusmalli on Lastenkulttuurikeskus Lastun, Sanataidekoulu Aapelin ja Kuopion kaupungin kehittämä toimintamalli, jossa taidekasvatus on integroitu osaksi varhaiskasvatusta. AvoT-malli osallistaa lapsia, perheitä ja työntekijöitä aidosti. AvoTia toteutetaan maaseutualueiden päiväkodeissa ja niihin haku tapahtuu kerran vuodessa.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kulttuurisia oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia, sekä luoda uudenlaista moniammatillista työkulttuuria varhaiskasvatuksen arkeen. Lisäksi mallissa täydennetään alueen taidelaitosten yleisötyötä hyödyntämällä alueen taidelaitosten teoksia ja pedagogisia materiaaleja varhaiskasvatusyksiköissä toteutettavissa taideprojekteissa.

Käytännössä AvoT -malli toimii siten, että varhaiskasvatukseen erikoistunut taidekasvattaja jalkautuu lapsiryhmään noin kahdeksaksi viikoksi kerrallaan. Taidekasvattaja työskentelee ryhmässä 2–3 päivänä viikossa. Hän osallistuu lasten ja työntekijöiden arkeen aktiivisesti monella tasolla ollen määräaikaisesti kiinteä osa varhaiskasvatusryhmän pedagogista tiimiä. Tämä mahdollistaa syvällisen moniammatillisen työskentelyn, jossa taiteen ja leikin näkökulma ulottuu koko yhteisön arkeen.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Kuopiossa taiteen perusopetusta on saatavana kuudella taiteenalalla: kuvataide, käsityö, musiikki, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.

Taiteen perusopetuksen järjestämislupa on Kuopion kaupungilla (opetusta antavat Kuopion Taideopisto, Kuopion Tanssistudio, Kuopion Sirkus, Musiikkikoulu Kantele sekä Kuopion kansalaisopiston kuvataidekoulu Värikäs ja käsityökoulu Taituri) sekä Kuopion konservatoriolla.

Taiteen perusopetus eroaa muusta taideharrastuksesta siinä, että opetusta ohjaa valtakunnallisten perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma. Opiskelu tapahtuu joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaisesti. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen koulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kuopiolaiset lapset ja nuoret voivat hakea mukaan taiteen perusopetukseen ottamalla yhteyttä suoraan opetusta järjestäviin oppilaitoksiin. Tarkemmat tiedot opetuksesta, hakuajoista ja lukukausimaksuista löytyvät oppilaitosten kotisivuilta.

Kulttuuripolun yhteystiedot Kulttuuripolun yhteystiedot

Kulttuurisuunnittelija
Jonna Forsman
044 718 2468
jonna.forsman(at)kuopio.fi

Kulttuuripolku Facebookissa Kulttuuripolku Facebookissa

Taiteen perusopetuksen yhteystiedot Taiteen perusopetuksen yhteystiedot

Tietopalveluasiantuntija
Riitta Nevalainen
044 718 4133
riitta.nevalainen(at)kuopio.fi

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset Taiteen perusopetuksen oppilaitokset