Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien perusopetus (7 – 17v)


Maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan vaiheen opetus järjestetään Kalevalan ja Pyörön kouluissa. Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta löytyy lisätietoja opetuksen toteutuksesta. Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien perusopetukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä Kalevalan koulun rehtoriin.

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetusikäiset oppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa tai joiden suomen kielen taito ei ole riittävä perusopetuksessa opiskeluun, osallistuvat valmistavan vaiheen opetukseen.

Maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan vaiheen opetus järjestetään Kalevalan ja Pyörön kouluissa. Valmistavaa opetusta tarvitsevat esiopetusikäiset lapset integroidaan lähipäiväkodin/koulun esiopetusryhmään. Perusopetusikäiset juuri maahan muuttaneet oppilaat sijoitetaan erillisiin valmistavan opetuksen opetusryhmiin. Valmistavan vaiheen ryhmissä pääsääntöinen opetuskieli on suomen kieli. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen mahdollisimman riittäviksi. Opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Kun oppilaan suomen kielen taito karttuu, hän voi osallistua perusopetuksen luokkien oppitunnille ns. integraatiotunneilla. Valmistavan vaiheen jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa tai jatkaa uuden lukuvuoden tuetussa maahanmuuttajaryhmässä.

Kalevalan koulu
Pohjankatu 2 , 70500 KUOPIO


Koulussa opiskelevat vuosiluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, kielen polun erityisluokkia, kv-luokkia sekä kaupungin valmistavan vaiheen luokat

Käyntiosoite

Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO


Pyörön koulu
Blominkatu 2 , 70820 KUOPIO


Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Käyntiosoite

Blominkatu 2, 70820 KUOPIO


Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Oman äidinkielen opetusryhmä voidaan perustaa, jos oppilaita on vähintään neljä. Ryhmät ja kielet saattavat vaihdella vuosittain.

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittaudutaan valmistavaan opetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kalevalan koulu
Pohjankatu 2 , 70500 KUOPIO


Koulussa opiskelevat vuosiluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, kielen polun erityisluokkia, kv-luokkia sekä kaupungin valmistavan vaiheen luokat

Käyntiosoite

Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO


Oppivelvollisuusiän ylittäneiden /aikuisten maahanmuuttajien perusopetus (17v ->)


Aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta järjestetään syksyllä 2018 Kuopiossa sekä alkuvaiheen opetuksena että päättövaiheen opetuksena riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutustaustasta. Kohderyhmänä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksessa ovat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajat, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus ja jotka haluavat suorittaa perusopetuksen oppimäärän. Järjestäjinä toimivat Kuopion aikuislukio, Kuopion kansalaisopisto sekä Pohjois-Savon opisto. Aikuisten perusopetuksen suorittanut henkilö saa jatko-opintokelpoisuuden ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Kuopion kansalaisopisto tarjoaa aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opetusta maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat opetusta suomen kielen luku- ja kirjoitustaidossa. Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen myötä perusopetuksen alkuvaiheesta jatketaan yksilöllisen polun mukaisesti Kuopion aikuislukioon aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen päättövaiheeseen.

Kuopion aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen päättövaiheeseen hakeudutaan Kuopion kansalaisopiston alkuvaiheen kautta tai suoraan, mikäli opiskelijan suomen kielen taito on tarpeeksi kattava.

Pohjois-Savon opisto tarjoaa sekä alku- että päättövaiheen perusopetusta aikuisille maahanmuuttajille. Lisätietoja:https://www.psko.fi

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen Kuopion kansalaisopistoon, Kuopion Aikuislukioon ja Pohjois-Savon opistoon haetaan 23.5.2018 mennessä osoitteessa: https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3382/lomake.html

 

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden /aikuisten maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (17v ->)


Savon ammattiopistossa maahanmuuttajien, jotka eivät tarvitse perusopetusta, on mahdollisuus kouluttautua ammatilliseen tutkintoon. Ammatilliseen koulutukseen voidaan valita hakija, jolla on koulutusalalle vaadittava suomen kielen taito ja hän täyttää alan muut hakuehdot. Lisätietoja: https://www.sakky.fi/

 

 

Lisätietoja Lisätietoja

Koordinaattori
Karoliina Peltola
puh. 044 718 8942
karoliina.peltola@kuopio.fi

Kalevalan koulu
rehtori Merja Laininen
puh. 044 718 4331
merja.laininen(at)kuopio.fi

Pyörön koulu
rehtori Erja Kokkonen
puh. 044 718 4801
erja.kokkonen (at) kuopio.fi