Aikuisten perusopetus (17v ->)


Oletko vähintään 17-vuotias ja sinulla on peruskoulu kesken tai kokonaan suorittamatta? Tarvitsetko peruskoulun päättötodistusta jatko-opintojasi varten? Aikuisten perusopetuksessa sinulla on mahdollisuus suorittaa peruskoulu loppuun, vahvistaa suomen kielen taitoasi ja saada täydet jatko-opintokelpoisuudet lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Aikuisten perusopetukseen haetaan huhtikuussa 2023 Kuopion kaupungin keskitetyn haun kautta. Hakulomake  löytyy sivun oikeasta reunasta ja avautuu haun alkaessa. Hakuajan ulkopuolella aikuisten perusopetukseen haetaan olemalla yhteydessä suoraan oppilaitoksiin.

Tutustu aikuisten perusopetuksen eri vaiheisiin alla ja hae sen jälkeen opiskelemaan!

Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Opiskelun voi aloittaa mistä vaiheesta tahansa riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutustaustasta. Kuopiossa aikuisten perusopetusta järjestävät Kuopion aikuislukio, Kuopion kansalaisopisto sekä Pohjois-Savon opisto.

Lukutaitovaihe

 • Kenelle: suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidottomille yli 17-vuotiaille
 • Sisältö: suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen
 • Kesto: n. 1 vuosi
 • Järjestäjä: Kuopion kansalaisopisto
 • Jatkomahdollisuudet: Alkuvaihe

Alkuvaihe

 • Kenelle: suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidon perusteet osaaville yli 17-vuotiaille
 • Sisältö: suomen kielen ja opiskelutaitojen kehittäminen varsinaisia peruskouluopintoja varten
 • Kesto: n- 1 - 1,5 vuotta
 • Järjestäjät: Kuopion kansalaisopisto
 • Jatkomahdollisuudet: Päättövaihe

Päättövaihe

 • Kenelle: suomen kielessä luku - ja kirjoitustaitoisille yli 17-vuotiaille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus
 • Sisältö: Peruskouluopintoja ja suomen kielen opintoja
 • Kesto: n. 1,5 - 2 vuotta
 • Järjestäjät: Pohjois-Savon opisto
 • Jatkomahdollisuudet: TUVA (tutkintoon valmentava koulutus), lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus

Aikuisten maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (17v ->)


Maahanmuuttajien, jotka eivät tarvitse perusopetusta, on mahdollista kouluttautua ammatilliseen tutkintoon Savon ammattiopistossa.  Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Koulutukseen voidaan valita hakija, jolla on koulutusalalle vaadittava suomen kielen taito ja joka täyttää alan muut hakuehdot. Lisätietoja: https://www.sakky.fi/

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on mahdollistaa kielen ylläpitäminen sekä tukea oman kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Oman äidinkielen opetusryhmä on mahdollista perustaa, jos oppilaita on samassa koulussa tai lähekkäisissä kouluissa vähintään neljä. Ryhmät ja kielet saattavat vaihdella vuosittain.

Yhteystiedot Yhteystiedot

perusopetuksen koordinaattori
Alexandra Vikeväinen
044 718 8942
alexandra.vikevainen(at)kuopio.fi

Kuopion kansalaisopisto
koulutussuunnittelija
Johanna Jussila, poissa 1.6.2023 saakka
044 718 4714
johanna.jussila(at)kuopio.fi

sijainen
Anna-Maria Maaninen
044 718 4727
anna-maria.maaninen(at)kuopio.fi

 

Pohjois-Savon opisto

Haku aikuisten perusopetukseen Haku aikuisten perusopetukseen

Haku aikuisten perusopetukseen alkaa huhtikuun aikana. Hakulomake tulee tälle sivulle.

 

 

Ilmoittautuminen perusopetuksen valmistavaan opetukseen:

E-lomake - Ilmoittautuminen perusopetuksen valmistavaan opetukseen / Application for preparatory education 2023 (kuopio.fi)

Videoita aikuisten perusopetuksesta Videoita aikuisten perusopetuksesta

Tutustu lisää Kuopiossa järjestettävään aikuisten perusopetuksen kokonaisuuteen ja sisältöihin opiskelijatarinoiden kautta:

Aikuisten perusopetuspolku Aikuisten perusopetuspolku

Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien (7 -17 v) perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus

Oppivelvollisuusikäiset oppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa tai joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä opiskeluun oman alueen lähikoulussa, osallistuvat valmistavan vaiheen opetukseen. Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Kuopiossa Kalevalan koulussa (1 - 6. lk) ja Pyörön koulussa (6 - 9. lk). Koulupaikka harkitaan jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja kielitaitoa testataan tarvittaessa ennen koulupaikkapäätöstä. Valmistavaa opetusta tarvitsevat esiopetusikäiset integroidaan lähipäiväkodin/koulun esiopetusryhmään.

Valmistavan opetuksen ryhmissä pääsääntöinen opetuskieli on suomen kieli ja opetuksessa edetään valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen niin, että opiskelu suomalaisessa peruskoulussa onnistuu mahdollisimman hyvin. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Kun oppilaan suomen kielen taito karttuu, hän osallistuu valmistavan opetuksen aikana taitotasonsa mukaisesti perusopetuksen luokkien oppitunneille, ns. integraatiotunneille.

Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan 6 - 10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia, mikä täyttyy yleensä yhdessä vuodessa. Kun oppilas pystyy seuraamaan perusopetusta suomen kielellä tai valmistavan opetuksen tuntimäärä täyttyy, oppilas siirtyy pääsääntöisesti opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Ne oppilaat, joilla on valmistavan opetuksen jälkeen jäljellä peruskoulua enintään kaksi vuotta, suorittavat peruskoulunsa loppuun Pyörön koulussa.

Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta löytyy lisätietoja opetuksen toteutuksesta.