Maahanmuuttajat

Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien perusopetus (7 – 17v)


Maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan vaiheen opetus järjestetään Kalevalan ja Pyörön kouluissa. Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta löytyy lisätietoja opetuksen toteutuksesta. Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien perusopetukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä Kalevalan koulun rehtoriin.

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden /aikuisten maahanmuuttajien perusopetus (17v ->)


Aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta järjestetään syksyllä 2017 Kuopiossa sekä alkuvaiheen opetuksena että päättövaiheen opetuksena riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutustaustasta. Kohderyhmänä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksessa ovat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajat, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus ja jotka haluavat suorittaa perusopetuksen oppimäärän. Järjestäjinä toimivat Kuopion aikuislukio, Kuopion kansalaisopisto sekä Pohjois-Savon opisto. Aikuisten perusopetuksen suorittanut henkilö saa jatko-opintokelpoisuuden ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Kuopion kansalaisopisto tarjoaa aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opetusta maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat opetusta suomen kielen luku- ja kirjoitustaidossa. Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen myötä perusopetuksen alkuvaiheesta jatketaan yksilöllisen polun mukaisesti Kuopion aikuislukioon aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen päättövaiheeseen.

Kuopion aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen päättövaiheeseen hakeudutaan Kuopion kansalaisopiston alkuvaiheen kautta tai suoraan, mikäli opiskelijan suomen kielen taito on tarpeeksi kattava.

Pohjois-Savon opisto tarjoaa sekä alku- että päättövaiheen perusopetusta aikuisille maahanmuuttajille. Lisätietoja: https://www.psko.fi/ajankohtaista/haku-syksyn-aikuisten-perusopetukseen-alkoi-n-naikuisten-perusopetus-on-tarkoitettu-53

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden /aikuisten maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (17v ->)


Savon koulutuskuntayhtymä tarjoaa aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät tarvitse perusopetusta ja joilla on tarvittava kielitaito suomen kielellä tapahtuvaan opetukseen, mahdollisuuden kouluttautua ammatilliseen tutkintoon. Hakijalla tulee olla jo hakuvaiheessa tiedossa ajatus omasta ammatillisesta suuntautumisestaan. Lisätietoja: https://www.sakky.fi/

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen sekä aikuisten maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen haetaan samalla hakulomakkeella osoitteessa: https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3079/lomake.html

 

Lisätietoja Lisätietoja

Kalevalan koulu
rehtori Merja Laininen
puh. 044 718 4331
merja.laininen(at)kuopio.fi

Pyörön koulu
rehtori Erja Kokkonen
puh. 044 718 4801
erja.kokkonen (at) kuopio.fi