Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Metsien hoito Julkulan kaupunginosassa

 

Kuopion kaupunki aloittaa puistometsien hakkuut Julkulan alueella.  Puistometsien hoito perustuu alueella asuvien asukkaiden tekemiin aloitteisiin ja Julkulan alueen puistometsäsuunnitelmaan. Hakkuilla on tarkoitus parantaa jäljelle jäävän puuston elinvoimaa ja lisätä alueen viihtyisyyttä.

Kohdealueella tehdään puuston harvennusta ja pienpuuston raivausta. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois haketettavaksi.

Mikäli asukkaat haluavat harvennusten ulottuvan tonttien reunapuihin, puut tulisi merkitä nauhoilla tai pidettävä katselmus kaupungin edustajan kanssa.

Metsätyöt pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven ja kevään aikana.  Työskentelyaikana alueella liikkumista toivotaan vältettävän turvallisuussyistä. Erityisesti lapsille toivomme kerrottavan, ettei alueelle saa mennä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Alue kartalla (pdf)

Lisätietoja työkohteesta antaa valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069, jukka.laukkanen (at) kuopio.fiAsukaskyselyn tulokset Puijonlaakson metsien hoidosta
 

Kuopion kaupunki käynnisti syyskuussa 2017 Puijonlaakson kaupunginosan metsien hoidon ja käytön suunnittelun. Suunnittelu aloitettiin asukkaille suunnatulla kyselyllä.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Kyselyn pohjalta on laadittu alustavat suunnitelmat Puijonlaakson metsien hoidosta. Suunnitelmiin voi antaa palautetta 9.2.2018 asti.

Suunnitelmakartat (pdf)

Lisätietoja kyselystä ja suunnitelmista antaa valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069, jukka.laukkanen(at)kuopio.fi