Työnhakijalle


Kuopion työllisyyspalvelussa saat käyttöösi asiantuntevan palvelumme työllistymisesi edistämiseksi. Tervetuloa kuulemaan monipuolisesta tarjonnastamme!

Toimintamme perustuu alusta alkaen henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kuuntelemme tämänhetkisen tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi, ja niiden pohjalta teemme yhdessä suunnitelman kohti työllistymistäsi. Meillä on laaja valikoima palveluita, jotka kaikki ovat maksuttomia.

Palvelumme voidaan jakaa kolmeen ryhmään tavoitteesi ja palvelutarpeesi mukaan:

  1. Työhönpääsyä tukevat palvelut
  2. Osaamisen kehittymistä tukevat palvelut
  3. Työkykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut

Hae työllisyyspalvelun asiakkuuteen
 

Työhön pääsyä tukevat palvelut

Työhönvalmennus ja yritysyhteistyö

Haluatko tukea ja kannustusta työnhakuun, työnetsintään tai työllistymis- ja koulutuspolkujen suunnitteluun? Työhönvalmennuksessa ja yritysyhteistyössä sinulla on mahdollisuus saada yksilöllistä palvelua työllistymisesi edistämiseksi, työnantajaverkostoja ja työkaluja päästäksesi töihin yrityksiin.

Palkkatuettu työ kaupungille

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelussa on tarjolla myös määräaikaisia, osa-aikaisia työsuhteita eri tehtävissä osaamisesi ja tavoitteittesi mukaan. Kokopäivätyötä tarjotaan kotikunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville työnhakijoille (57–61v.), joilla on työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttynyt. Kuuden kuukauden mittaisissa työsuhteissa huomioiden aiempi ammatillinen osaaminen.

Nuorten työpolku -hanke

Nuorten työpolku -hankkeen (ESR) tavoitteena on ehkäistä nuorten työttömyyttä ja katkaista jo syntyneet työttömyysjaksot mahdollisimman nopeasti. Hanke toimii ajalla 1.2.2020 - 31.1.2023. Lue lisää hankkeen esitteestä (PDF).

Kesätyöseteli 2022

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu tarjoaa kesätyösetelin kaikille Kuopion 9. luokkalaisille nuorille nyt viidettä kertaa. Seteliä on jaettu vuodesta 2018 alkaen. Seteli on 300 euron arvoinen ja tarkoitettu työnantajalle joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin kesäkauden aikana 1.5.- 31.8.2022. Palkan on oltava 2 viikon tai 10 työpäivän ajalta vähintään 450€. Kesätyöpaikka voi sijaita myös muualla kuin Kuopiossa. Kesätyöseteli jaetaan kaikille kuopiolaisille 9. luokkalaisille oman oppilaitoksen kautta.

Avoimia kesätyömahdollisuuksia löytyy esim. Duunitorin YSIT-Töihin kampanjasivustolla tai Pikaduuni 2022-sivustolta. Nuoret voivat luonnollisesti hyödyntää työnhaussa myös omia kontaktejaan.

Kiitos kaikille kesätyösetelin hakijoille. Kaikki kesätyöseteliä hakeneet saavat tänä vuonna setelin. 
 

Twisti-muutosvalmennus
 

Tarvitsetko uusia näkökulmia omassa työnhaussasi? Kaipaisitko vähän rohkaisua eteenpäin pääsemiseksi? Twisti- muutosvalmennuksessa tavoitteena on tukea sinua omatoimisessa työnhaussasi ja antaa sinulle välineitä kohdata muuttuvaa työelämää. Valmennus toteutetaan verkossa, joten voit osallistua valmennukseen kotoasi. Yksi valmennus kestää 3 tuntia, jonka lisäksi saat ennakkotehtävän.


Twisti-muutosvalmennusesite (Suomi)
Twisti-muutosvalmennusesite (English)

 

Taika-valmennus 2022


Tuntuuko, että oman polun löytyminen on haastavaa ja tarvitset vahvasti tukea työllistyäksesi tai siirtyäksesi koulutukseen? Valmennuksessa autetaan sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi, kehittämään voimavarojasi ja rohkaistaan muutoksen polulla. Saat oman tavoitteesi edistämisen tueksi oman valmentajan, joka auttaa sinua kohti työtä tai koulutusta.

 

Taika-valmennus 2023

Tuntuuko, että oman polun löytyminen on haastavaa ja tarvitset vahvasti tukea työllistyäksesi tai siirtyäksesi koulutukseen? Valmennuksessa autetaan sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi, kehittämään voimavarojasi ja rohkaistaan muutoksen polulla. Saat oman tavoitteesi edistämisen tueksi oman valmentajan, joka auttaa sinua kohti työtä tai koulutusta.

Osaamisen kehittämistä tukevat palvelut
 

Opintoihin ja koulutukseen ohjaus

Työllisyyspalvelun asiakkaana käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivia koulutus-ja uravaihtoehtoja. Tavoitteena on eri koulutusvaihtoehtojen ja tukimuotojen selvitys (esim. työvoima-ja rekrykoulutus, ammattiosaamisen kartoitus-hanke, osatutkinnot, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, kelan ammatillinen kuntoutus), ammatillisen osaamisen päivittäminen ja räätälöinti työhön sopivaksi. Käytössäsi ovat oppilaitosyhteistyö ja -verkostot.

Osaamispolulta työmarkkinoille palvelu

Ammatillisen osaamisen hankkiminen sekä sen näyttäminen työkokeilun aikana yrityksissä. Palvelu sisältää osaamisen kehittymistä ja osoittamista tukevaa ohjausta ja valmennusta asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Työkykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut

 

Työ- ja toimintakykyä edistävä  kuntouttava työtoiminta kokonaisvaltaisena ostopalveluna

Palvelu on tarkoitettu kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisille henkilöille, jotka saavat työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta.

 

Kuntouttava työtoiminta työ- ja toimintakykyä kartoittavana palveluna

Palvelu on tarkoitettu kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisille henkilöille, jotka saavat työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta. Työnhakijat, jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä palvelutarvearvion tueksi ja työllistymispolun suunnittelmiseksi ja toisaalta kohdennettua näyttöä työ- ja toimintakyvystä muiden jatkosuunnitelmien tekemiseksi, kuten kuntoutuksen tai eläkkeen hakemiseksi.

Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta

Palvelu on tarkoitettu kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisille henkilöille, jotka saavat työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta. Esite (pdf)


Yksilövalmennus

Palvelu on tarkoitettu kuopiolaisille työllisyyspalvelun asiakkaille, jotka osallistuvat tehdyn suunnitelman mukaisesti johonkin työllistymistä edistävään palveluun ja tarvitsevat yksilövalmennuksen tukea tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Monialainen yhteispalvelu (TYP)


Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu tarjoaa pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työllistymistä edistäviä monialaisia yhteispalveluja eri viranomaisten yhteistyössä ns. yhden luukun periaatteella. TE-toimiston, kunnan ja Kelan asiantuntijat etsivät kanssasi parhaita ratkaisuja työllistymisesi edistämiseksi. Polkusi työelämään voi kulkea esimerkiksi työkokeilun, koulutuksen, kuntouttavan työtoiminnan tai tuetun työn kautta. TYP-palvelussa pääset myös maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle sekä saat tarvittaessa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Lue lisää Monialaisesta yhteispalvelusta (pdf)
 

 

Työllisyyden palvelutori -hankkeen

palvelut (ESR)


Yksilöllinen tuki nuorelle -palvelu

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jos olet alle 29-vuotias nuori ja kaipaat muutosta elämäntilanteeseesi. Saat tukea ja apua oman tilanteesi kartoittamiseen sekä osaamisesi ja vahvuuksiesi tunnistamiseen. Tavoitteena palvelussa on juuri sinulle sopivan jatkopolun löytyminen. Ohjausta on tarjolla viisi tuntia viikossa yhteensä kolmen kuukauden ajan.

Navigoi uudelle uralle -palvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille työelämästä kokemusta jo hankkineille työikäisille kuopiolaisille, joiden tavoite on täydentää osaamistaan tai pyrkiä uudelle alalle hyödyntäen aikaisempaa työkokemustaan. Palvelu on tukena uuden suunnan löytämisessä sekä uramahdollisuuksien selkeyttämisessä.

 

Työnhakuvalmennus kansainvälisille opiskelijoille

Palvelu on tarkoitettu erityisesti Kuopiossa asuville  korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat ohjausta työ- tai harjoittelupaikan löytämiseen. Palvelun aikana kartoitetaan hakijan osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, laaditaan työnhakuasiakirjat sekä tutustutaan alueelliseen työmarkkinatilanteeseen.

Boost Up Your Job-Searching Skills training is meant for international students that need guidance in order to find work or traineeship in Kuopio region. During the training participants will learn how to identify their competences and interests and learn how to utilise that in their CV and job applications. The training also includes information on the local labour market.