Työnhakijalle

 

Kuopion työllisyyspalvelussa saat käyttöösi asiantuntevan palvelumme työllistymisesi edistämiseksi. Tervetuloa kuulemaan monipuolisesta tarjonnastamme!

”Toimintamme perustuu alusta alkaen henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kuuntelemme tämänhetkisen tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi, ja niiden pohjalta teemme yhdessä suunnitelman kohti työllistymistäsi. Meillä on laaja valikoima palveluita, jotka kaikki ovat maksuttomia.”

Palvelumme voidaan jakaa kolmeen ryhmään tavoitteesi ja palvelutarpeesi mukaan:

1. Työhön pääsyä tukevat palvelut (esite)

2. Osaamisen kehittymistä tukevat palvelut (esite)

3. Työkykyä ja hyvinvointia edistävät palvelut (esite)

Hae työllisyyspalvelun asiakkuuteen

Työhön pääsyä tukevat palvelut

 

Työkorttikoulutukset

Työllisyyspalvelun asiakkaana voit suorittaa hygieniapassin, tulityökortin sekä työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksen, mikäli kortin puuttuminen on työllistymisesi esteenä.

Tulityö- ja työturvakorttikoulutusta tarjoavat palveluntuottajat:

  • Traffica Oy
  • Alertum Oy
  • Peltaco Oy
  • Anakom ky

 

Hygieniapassikoulutusta tarjoaa seuraava yritys:

  • Anakom ky
  • Savon koulutus Oy

 

Etsitään työ- palvelu

Jos tarvitset apua ja neuvoa työpaikan etsintään ja työnhakupapereiden tekemiseen, voit osallistua kohennetun työnetsinnän palveluun. Palvelussa painotetaan työnhakutaitojen kehittämistä sekä työnhakukentän laajennusta ja valmennuksen tavoitteena on palkkatyösuhde tai koulutuspaikka.

Etsitään työ- palvelua tuottavat palveluntuottajat:

 

Tuetusti työhön- palvelu

Jos tarvitset enemmän tukea ja ohjausta työsuhteeseen päästäksesi sekä työssä pärjätäksesi esimerkiksi työkykyysi vaikuttavan tekijän tai pitkittyneen työttömyyden vuoksi, voidaan tuki- ja työllisyysmahdollisuuksia kartoittaa Kuopion työllisyyspalvelun yhteistyöyrityksiltä. Työssävalmennuksen tavoitteena on tukea työllisyysvalmiuksien kehittymistä aidossa työympäristössä. Ohjaus ja valmennus työhön tapahtuu työpaikalla.

Mukana ovat seuraavat yritykset:

 

Työhönvalmennus ja yritysyhteistyö

Haluatko tukea ja kannustusta työnhakuun, työnetsintään tai työllistymis- ja koulutuspolkujen suunnitteluun? Työhönvalmennuksessa ja yritysyhteistyössä sinulla on mahdollisuus saada yksilöllistä palvelua työllistymisesi edistämiseksi, työnantajaverkostoja ja työkaluja päästäksesi töihin yrityksiin.

Kuopion työllistämistuki työnhakijalle

Kuopion kaupungin työllistämistuki on yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille tarkoitettu tuki työnhaun tueksi. Kohderyhmään kuuluessasi saat merkiksi oikeudestasi tukeen työllistämistukikortin. Lue lisää työllistämistuesta.

Palkkatuettu työ kaupungille

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelussa on tarjolla myös määräaikaisia, osa-aikaisia työsuhteita eri tehtävissä osaamisesi ja tavoitteittesi mukaan. Kokopäivätyötä tarjotaan kotikunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville työnhakijoille (57–61v.), joilla on työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttynyt. Kuuden kuukauden mittaisissa työsuhteissa huomioiden aiempi ammatillinen osaaminen.

Osaamisen kehittämistä tukevat palvelut


Ryhmäpalvelut/Välineitä työnhakuun -työnhakuvalmennus

Me ryhmäpalveluissa järjestämme erilaisia työllistymistäsi tukevia ryhmiä ja kursseja. Voit osallistua esimerkiksi Välineitä työnhakuun –valmennukseen (esite), jossa saat ajankohtaista tietoa, ohjausta ja neuvontaa tehokkaaseen työnhakuun. Valmennuksen keskeisiä teemoja ovat oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi viiden teemapäivän kautta: 1) ForeAmmattiPlus-ohjelman avulla tehtävä osaamiskartoitus 2) Työnhaun asiakirjat ja CV, 3) Koulutus työnhaun tukena 4) Hissipuhe ja videotyöhaastattelu sekä 5) sähköinen työnhakulomake ja avoin haku.

Valmennus järjestetään kuukausittain (pl. heinäkuu) ja yhden teemapäivän kesto on n. 4 tuntia (klo 12-16 ja elokuusta alkaen klo 9-13). Valmennus käy aktiivimalliin työllistymistä edistävänä palveluna 1.4. alkaen niille, joilla aktiivimallin tarkastelujakso on alkanut aikaisintaan huhtikuussa.

Tarjoamme lisäksi mm. digitaitoihin liittyvää koulutusta, yrittäjyysneuvontatuokioita ja opastusta ForeAmmattiPLUS -digipalvelun käyttöön.

Taitopajat 2020 -kehityshanke


Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa ajalla 1.1.2019–30.6.2021. Lue lisää

Tutustu miten voit kartuttaa digitaalisen osaamisen työelämätaitoja: Digitaitopajat syksy 2019 aikataulut, Digitaitopajat syksy 2019 sisältökuvaukset

Niiralan Kulma ja Servica perehdyttävät ja valmentavat kiinteistöalan, varastoalan, monipalvelutyöntekijän ja laitoshuoltajan tehtäviin: Työtaitopajat Niiralan Kulma Oy Työtaitopajat Servica Oy

Kielitaitovalmennus kotoutumiskoulutuksen käyneille: Kielitaitopajat

Kiinnostaako yrittäjyys tai muu itsensä työllistämisen muoto? Tutustu: Yrittäjyystaitopaja

AOK-Ammattiosaamisen kartoitus –hanke (ESR)

Pitkäaikaistyöttömille (12kk työttömänä) suunnatussa hankkeessa selvitetään ammattiosaamisen ajantasaisuus työmarkkinoille ja ohjataan tarvittaessa täydentämään osaamista koulutuksellisilla ratkaisuilla. Kartoitus tapahtuu Savon ammattiopistolla.

Opintoihin ja koulutukseen ohjaus

Työllisyyspalvelun asiakkaana käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivia koulutus-ja uravaihtoehtoja. Tavoitteena on eri koulutusvaihtoehtojen ja tukimuotojen selvitys (esim. työvoima-ja rekrykoulutus, ammattiosaamisen kartoitus-hanke, osatutkinnot, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, kelan ammatillinen kuntoutus), ammatillisen osaamisen päivittäminen ja räätälöinti työhön sopivaksi. Käytössäsi ovat oppilaitosyhteistyö ja -verkostot.

Työkykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut


Alkuvaiheen selvittelyjakso

Palvelun tavoitteena on kartoittaa työ- ja toimintakykyä jatkosuunnitelmien tekemisen tueksi.

Alkuvaiheen selvittelyjakson palveluntuottajat:


Kuntouttava työtoiminta vuodelle 2019

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka saavat työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka elämänrytmiä jäsentävän työtoiminnan lisäksi tarvitsevat yksilövalmennuksen tarjoamaa vahvaa tukea ja ohjausta elämäntilanteensa ja vahvuuksiensa kartoittamisessa sekä jatkosuunnitelmien tekemisessä. Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka kykenisivät osallistumaan työsuhteiseen työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin.

Työ- ja toimintakykyä edistävää kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät palveluntuottajat:


Oppimis- ja työelämävalmiuksia edistävää kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät palveluntuottajat:

Yksilövalmennus

Palvelun tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemaansa arjenhallintaa, työelämävalmiuksia ja työkykyä tukevaa ammatillista tukea, ohjausta ja valmennusta eri palvelujen aikana.

Yksilövalmennuksen palveluntuottajia ovat:

KK-Valmennuskeskus Oy
Spring House Oy
Tienpolvi ky


Terveydenhoitajan palvelut

Tarjoamme sinulle tarvittaessa myös terveydenhoitajan palveluja tiloissamme. Tämän palvelun tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen siten, että työllistymiseen liittyvien suunnitelmien tekeminen mahdollistuisi. Palvelutarpeesi mukaan voimme hankkia asiantuntijalausuntoja ja konsultaatiota työkykyselvitysten tueksi.

Terveydenhoitajan esite

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu tarjoaa pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työllistymistä edistäviä monialaisia yhteispalveluja eri viranomaisten yhteistyössä ns. yhden luukun periaatteella. TE-toimiston, kunnan ja Kelan asiantuntijat etsivät kanssasi parhaita ratkaisuja työllistymisesi edistämiseksi. Polkusi työelämään voi kulkea esimerkiksi työkokeilun, koulutuksen, kuntouttavan työtoiminnan tai tuetun työn kautta. TYP-palvelussa pääset myös maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle sekä saat tarvittaessa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Monialaisen yhteispalvelun esite
 

Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL-hankkeen (ESR) palvelut

 

Laajennettu työhaastatteluvalmennus

Palvelu on tarkoitettu ASKEL-hankkeen asiakkaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta haastatteluvalmiuksien kehittämisessä ja työllistymisessä. Haastatteluvalmennuksen palveluntuottajia ovat:

RTK-henkilöstöpalvelu Oy
VMP Varamiespalvelu Kuopio / Hazana Oy
Personalhuset Staffing Group Oy
Barona Itä-Suomi Oy
Go On Kuopio/Tresgomen Oy
Bolt.works Oy   
Carrot Itä-Suomi Oy
Osuma Henkilöstöpalvelu Oy
Sihti Pohjois-Suomi Oy