Kansalaistoiminnan palvelut

Kuvassa kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikkö

Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelut tuottavat arkea ja juhlaa kuopiolaisille. Palveluilla rikastetaan asukkaiden elinvoimaa ja elämää, edistetään hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, tuetaan yhteisöllisyyttä sekä vahvistetaan Kuopion vetovoimaa. 

Kansalaistoiminnan palveluihin kuuluvat mm. asukastoiminta, pitäjäraadit, hyvinvoinnin edistämisen koordinointi, ehkäisevä päihdetyö, osallisuustyö, kulttuurin ja liikkumisen edistäminen sekä kuntalaisten oman toiminnan mahdollistaminen esimerkiksi järjestöavustusten kautta.

Kansalaistoiminnan palveluiden johto ja hallinto

Kati Vähäsarja

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Jonna Forsman

Vastaava asiantuntija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Kulttuuri- sekä asukas- ja yh­tei­sö­toi­min­nan lä­hie­si­hen­ki­lö

Sirpa Niemi

Vastaava asiantuntija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Kan­sa­lais­toi­min­nan ja liikunnan edistäminen