Hae harjoitteluun kansalaistoiminnan palveluihin

Kiinnostaako kulttuurin, liikunnan, asukastoiminnan, hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin edistämisen, viestinnän tai palvelukehittämisen parissa työskentely? Hae harjoitteluun kansalaistoiminnan palveluihin!

Mihin kaikkeen voin hakea harjoittelijaksi?

Tutustu alta kansalaistoiminnan palveluiden harjoittelupaikkoihin, joihin voit hakea aina avoimella hakemuksella! Huomaathan, että emme ota harjoittelijoita kesäaikaan, koska emme voi järjestää heille tuolloin ohjausta, eikä harjoittelupaikan saaminen ole muinakaan aikoina taattua, jos ohjaajia ei ole saatavissa. Haluamme tarjota jokaiselle harjoittelijalle riittävästi ammattimaista ohjausta! Lue lisää harjoittelun mahdollisuuksista yläpuolelta.

KulttuuriKuopio -harjoittelu

Kulttuurin parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelevät kulttuurisuunnittelijat sekä kulttuurituottajat. Olit sitten tuotantoa, taidetta tai kulttuurialaa opiskeleva, innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri kulttuurin parissa työskentely.

Jonna Forsman

Vastaava asiantuntija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Kulttuuri- sekä asukas- ja yh­tei­sö­toi­min­nan lä­hie­si­hen­ki­lö

Liikkuva Kuopio -harjoittelu

Liikunnan parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelevät liikuntakoordinaattorit sekä liikunnanohjaajat. Olit sitten liikuntatieteitä, terveystieteitä tai vaikkapa fysioterapiaa opiskeleva innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri liikunnan parissa työskentely.

Sirpa Niemi

Vastaava asiantuntija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Kan­sa­lais­toi­min­nan ja liikunnan edistäminen

Asukastoiminnan harjoittelu

Asukastoiminnan parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelevät yhteisökoordinaattori sekä lähiötyöntekijät. Olitpa vaikka sosiaali- tai hoiva-alojen innostunut opiskelija, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri asukastoiminnan parissa työskentely.

Jonna Forsman

Vastaava asiantuntija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Kulttuuri- sekä asukas- ja yh­tei­sö­toi­min­nan lä­hie­si­hen­ki­lö

Heidi Kotikumpu

Yhteisökoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Ehkäisevän päihdetyön harjoittelu

Ehkäisevän päihdetyön parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelee ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Olitpa esimerkiksi sosiaali- tai terveystieteitä opiskeleva innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri ehkäisevän päihdetyön parissa työskentely.

Tiina Nykky

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Hyvinvoinnin edistämisen harjoittelu

Hyvinvoinnin edistämisen parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelee hyvinvointikoordinaattori . Olit sitten esimerkiksi terveystieteitä tai vaikkapa lääketieteitä opiskeleva innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri hyvinvoinnin edistämisen parissa työskentely.

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori

Palvelumuotoilun harjoittelu

Palvelumuotoilun parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelee palvelumuotoilija. Olit sitten palvelumuotoilua, kulttuurituotantoa, graafista suunnittelua tai vaikkapa tuotantotaloutta opiskeleva innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri palvelumuotoilun parissa työskentely.

Irma Savolainen

Palvelumuotoilija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Viestinnän harjoittelu

Viestinnän parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelevät kaikki työntekijät sekä viestintävastaava. Olit sitten toimittajaksi, graafikoksi tai vaikkapa digituottajaksi opiskeleva innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri viestinnän parissa työskentely.

Heidi Kotikumpu

Yhteisökoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Maaseutualueiden markkinointiviestinnän harjoittelu

Maaseutualueiden ja pitäjäraatien parissa kansalaistoiminnan palveluissa työskentelevät kaikki työntekijät sekä osallisuuskoordinaattori. Olit sitten toimittajaksi, graafikoksi tai vaikkapa markkinoinnin ammattilaiseksi opiskeleva innostunut tyyppi, voit laittaa meille avoimen hakemuksen tulemaan. Hakemukset myös muilta aloilta ovat tervetulleita! Muista perustella, miksi sinua kiinnostaa juuri maaseutualueiden markkinoinnin parissa työskentely.

Sirkka-Liisa Piipponen

Osallisuuskoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut