Osallisuustiimi

Hyvän elämän pääkaupunkia rakennetaan asukkaiden kanssa yhdessä. Yhdessä suunnittelun ja tekemisen toimintatapa näkyy käytännössä, kun asukkaat osallistuvat suunnitteluun, pitäjäraatien toimintaan, käyvät asukastiloissa tai järjestävät omaa toimintaa esimerkiksi kaupungin rahoituksella.

Kansalaistoiminnan palveluiden osallisuustiimi

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuden varmistamisesta vastaa kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto, mutta osallisuutta toteuttavat ja suunnittelevat omalta osaltaan kaikki kaupungin työntekijät. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella Kansalaistoiminnan palveluissa on joukko asiantuntijoita, joiden työnkuvaan osallisuus liittyy erityisesti. He muodostavat osallisuutta suunnittelevan tiimin.

Sirkka-Liisa Piipponen

Osallisuuskoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Heidi Kotikumpu

Yhteisökoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Sanna Korhonen

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Irma Savolainen

Palvelumuotoilija

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut