Paras paikka lapsille ja nuorille

-tehdään se yhdessä!

Kuopio lasten ja nuorten parhaaksi paikaksi Lapsiystävällinen kunta- mallin avulla

Kuopion kaupungin strategian 2030 yhtenä päämääränä on olla hyvinvoiva ja yhteisöllinen sekä turvallinen kaikille; olla paras paikka kasvaa, harrastaa ja oppia. Paikka, jossa jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden hyvään elämään, mikä on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Lasten ja nuorten (kaikki alle 18 v) perusoikeudet tehdään todeksi arjen areenoilla ja jokaisissa kohtaamisissa. Tärkeitä toimijoita ovat lapset ja nuoret itse, heidän perheensä ja sidosryhmät, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa sekä kaupungin eri palvelualueiden henkilöstö ja päättäjät.

Päämäärään päästäksemme kehitämme toimintaamme lasten ja nuorten parhaaksi kansallisen lapsistrategian ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Paras paikka lapsille ja nuorille on paras paikka kaikille. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan sanoin: “siellä missä pääsee lastenrattailla, pääsee myös rollaattorilla.” Työ on laaja-alaista yhteistyötä ja jokaista toimijaa tarvitaan. Lapset, nuoret ja aikuiset tehdään yhdessä Kuopiosta Paras Paikka Lapsille ja Nuorille.

 

Lastemme hyvä elämä ja tulevaisuus on meidän käsissämme ja

meidän tulevaisuutemme ja hyvä elämä on lastemme käsissä.

Ajankohtaiset asiat:

Lapsiystävällinen kunta -malli työ Kuopiossa

Kuopion Lapsiystävällinen kunta -malli työhön pääsee tutustumaan alla olevan nuolen kautta