Vapaaehtoistoiminnan kurssi

Hei sinä vapaaehtoistyöstä kiinnostunut! Onko sinulla aikaa ja halua mahdollistaa elämyksiä? Haluatko auttaa ja saada arkeen uudenlaista tekemistä? Tule mukaan Kuopion kaupungin järjestämälle maksuttomalle vapaaehtoistoiminnan kurssille!

Kurssi koostuu yhteisistä tapaamista (2 kpl) ja vapaavalintaisista osioista (6 kpl), joissa perehdyt sinua kiinnostavaan tai kiinnostaviin vapaaehtoistehtäviin. Ensimmäistä kertaa järjestettävä kurssi alkaa 16.1.2024 ja ilmoittautuminen on päättynyt 9.1.

Kurssin sisältö

Kurssilla käydään lävitse vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja käytänteet, jotta kurssin jälkeen voit halutessasi ryhtyä vapaaehtoiseksi. Lisätietoa Kuopion kaupungin Kansalaistoiminnan palveluiden vapaaehtoistoiminnasta: Vapaaehtoistoiminta Kuopiossa – Kuopio

Vapaaehtoistoiminnan kurssilla tutustutaan yhteisillä kerroilla (2 kpl) Kansalaistoiminnan palveluiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vapaaehtoistoiminnan muotoihin, käsitellään vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja käytänteitä sekä pääset pohtimaan omia vahvuuksiasi. 

Vapaaehtoistoiminnan kurssilla syvennyt valintasi mukaan liikunnan vertaisohjaajatoimintaan, kulttuuriluotsitoimintaan tai asukastoiminnassa vapaaehtoisena toimimiseen. Voit halutessasi osallistua myös kaikkiin osioihin (7 kpl).

Saat halutessasi osallistumistodistuksen, jos olet osallistunut yhteisille kahdelle tapaamiskerralle ja vähintään yhdelle valinnaiselle kerralle.

Kurssi ei edellytä koulutustaustaa tai aiempaa kokemusta. Kurssi on maksuton.

Aika ja paikka

Yhteinen aloitus ti 16.1. klo 16.30-18.30, pääkirjasto, kohtaamo

Vapaavalintaiset (valinta tehdään yhteisessä aloituksessa)

 • Vesiliikunta ti 23.1. klo 11-15 teoria (paikka varmistuu myöhemmin) ja käytäntö Suokadun allas
 • Asukastoiminta la 27.1. klo 10-13, Männistön asukastila
 • Tasapainoharjoittelu ke 31.1. klo 13.00-14.30, Kuopio-halli parketti
 • Kuntosaliharjoittelu ke 31.1. klo 14.30-16.00, Kuopio-halli kuntosali
 • Ensiapuasioiden kertaaminen ke 7.2. klo 16-18.30, Kuopio-halli
 • Kulttuuriluotsi to 8.2. klo 16-18 teoria valokabinetti ja klo 18 konsertti Kuopion Musiikkikeskus
 • Ulkoliikunta to 15.2. Väinölänniemi, kellonaika varmistuu tammikuun alussa

Yhteinen lopetus ke 21.2. klo 16.30-18.30, pääkirjasto, kohtaamo

Kurssi toteutetaan lähitapaamisina Kuopion keskustan alueella. Kysythän lisätietoa mahdollisista kulukorvauksista asuessasi maaseutualueella.

Kohderyhmä

Kurssi on avoin kaikille yli 18-vuotiaille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Kurssi järjestetään ainoastaan suomen kielellä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettua osallistuja:

 • Tulee tietoiseksi Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan tarjoamista eri palveluista ja tuntee vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet
 • Tuntee vapaaehtoistoiminnan periaatteet
 • Osaa hakeutua vapaaehtoistoimintaan
 • Tunnistaa omat voimavarat ja vahvuudet
 • Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kehittyminen 
Ilmoittautuminen on päättynyt 9.1.2024.

Miksi vapaaehtoistoimintaan?

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa uudenlaisia sosiaalisia kontakteja sekä mahdollisuuksia oppia uutta ja jakaa omaa osaamistaan. Vapaaehtoistoiminnan avulla voit välittää, auttaa ja samalla saada itsellesi uudenlaisia kokemuksia ja yhteisöllisyyttä. Voit myös löytää Kuopion kaupungin uusin silmin ja olet osana kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.

Yhteystiedot

Heidi Kotikumpu

Yhteisökoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut