Yleisötapahtumat ja liikkuvat elintarvikehuoneistot

Yleisötapahtumat


Tapahtumista, joissa myydään elintarvikkeita ja joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä, on tapahtuman järjestäjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. 

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava, että

  • jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa
  • merkittävä alueet, joissa tupakointi on kielletty, sekä ohjeistaa yleisöä rajoituksen noudattamisessa.

Lisätietoa Valviran verkkosivuilta

Liikkuvat elintarvikehuoneistot


Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta alkaa. Mikäli liikkuva elintarvikehuoneisto tulee toiselle alueelle myymään tai valmistamaan elintarvikkeita, on paikalliseen elintarvikevalvontaan ilmoitettava tulosta vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan alkua. Ilmoittaminen on tehtävä ”Tiedottaminen elintarvikemyynnistä” -lomakkeella tai vapaamuotoisella sähköposti-ilmoituksella.

Tiedottamisvelvoitetta ei ole yksityishenkilöillä, harrastekerhot tms., jotka satunnaisesti myyvät elintarvikkeita kuten kahvia, voileipiä tai grillimakkaroita.

Lue lisätietoa Ruokavirasto - Ulkomyyntiohje verkkosivulta

Read more Outdoor sale quide in english