Yleisötapahtumat ja liikkuvat elintarvikehuoneistot

Yleisötapahtumat

Tapahtumajärjestäjää pyydetään toimittamaan yleisötapahtuman (yli 500 hlö) elintarvike- ja hygieniajärjestelyiden selvityslomake ennakkoon ympäristöterveydenhuoltoon. Lomakkeen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ymparistoterveys(at)kuopio.fi. 

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava, että yleisötapahtuma järjestetään hygieenisesti. Tämä tarkoittaa, että saniteettitiloja (bajamajat, wc:t), jäteastioita, käsienpesu tai –desinfiointipisteitä on riittävästi ja niitä huolletaan tapahtuman aikana. Muodostuvat jätteet on kerättävä jäteastioihin ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Saniteettitilojen määrästä ja muista hygieenisistä järjestelyistä on tarkemmin Valviran ohjeessa. Tiedot tapahtuman järjestelyistä voi toimittaa oheisella lomakkeella.

Osassa yleisötapahtumista, kuten konserteissa, on tupakointikielto, jonka perusteella alueelle on järjestettävä alueiden merkinnät sekä ohjeistettava yleisöä. Mikäli tapahtumassa on tupakan myyntiä, siihen on haettava erillinen lupa.

Yleisötapahtumien äänentoisto on järjestettävä siten, ettei yleisölle aiheudu melusta kuulovaurioriskiä. Äänentoisto edellyttää yleensä myös ns. meluilmoituksen

Tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa kysyttävä neuvoja ympäristöterveydenhuollosta jo tapahtumaa suunniteltaessa. Tapahtumien järjestelyitä valvotaan myös tarkastuksin.

Lisätietoa Valviran ohjeissa ja Kuopion kaupungin tapahtumaoppaassa

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Säännöllisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa (esim. torimyynti) on tehtävä elintarvikelain 10 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti-ilmoitus. Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoituksen käsittelee elintarvikealan toimijan kotikunta.

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien elintarvikevalvontaa, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava paikallisella elintarvikevalvontaviranomaisella vähintään neljä arkipäivää ennen toiminnan alkua. Tiedottamisen voi tehdä ”Tiedottaminen elintarvikemyynnistä” -lomakkeella tai vapaamuotoisella sähköposti-ilmoituksella.

Tiedottamisvelvoitetta ei ole yksityishenkilöillä, harrastekerhot tms., jotka satunnaisesti myyvät elintarvikkeita kuten kahvia, voileipiä tai grillimakkaroita.