Yleistä pysäköinnistä

 

Pysäköinti Kuopiossa

Kuopion pysäköintilaitokset keskustassa

Pysäköinti Kuopion keskustassa on kätevintä Toriparkissa, jonne pääsee helposti Puijonkadulta kaupungintalon vierestä tai Lyseon lukion läheisyydestä. Ulosajoluiskat löytyvät Haapaniemenkadulta kaupungintalon vierestä sekä kauppakeskus Minnan läheisyydestä. Toriparkissa on autopaikkoja kolmessa tasossa yhteensä 1280 kpl ja se on avoinna 24 h. Myös sähköauton latauspisteitä on 5 kpl K1 -kerroksessa. Lisätietoja Toriparkista löydät täältä.

Pysäköintilaitoksia keskustasta löytyy myös osoitteesta Maaherrankatu 18 (autopaikkoja 130 kpl kahdessa tasossa) sekä Haapaniemenkatu 48 (autopaikkoja 213 kpl neljässä tasossa), molemmat kävelymatkan päästä torilta.

Kuntolaakson pysäköintilaitos on avautunut asiakkaiden käyttöön 28.8.2019. Pysäköintilaitos on maksullinen ja on avoinna 24 h. Sisäänajo tapahtuu Hannes Kolehmaisen kadun katutason sisäänajosta. Pysäköintilaitoksessa on 358 autopaikkaa ja 6 sähköauton latauspistettä. Jäähallin B-sisäänkäyntiä lähinnä sijaitsevat myös 8 invapysäköintipaikkaa.

Lisätietoa pysäköintilaitoksista ja ajo-ohjeista täältä.

Väinölänniemi

Väinölänniemen puisto- ja virkistysalueen sekä uimalan ja urheilustadionin pysäköintipaikat löydät kätevästi oheisesta kartasta. Alueen liikennemerkit ovat aina voimassa ja valvontaa suorittaa pysäköinninvalvonnan lisäksi Itä-Suomen poliisi, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kaupungin omistamilla puistoalueilla maastoon ei saa pysäköidä.

Uimalan läheisyydessä, tenniskenttien ja rannan välissä on pysäköintiin tarkoitettu P-alue, joka jää monelta huomaamatta, sillä käynti alueelle on Kallanranta / Satamakadun risteyksestä. Uimalan puoleisella katualueella on liikennemerkein merkitty pysäköintikieltoalue, mutta Kuopionlahden puoleiselle kadulle saa pysäköidä lähes koko matkalta molemmille puolille katua. Vain sillan jälkeen mutkassa ja kasinon kohdalla pikku-uimalaan asti on toinen puoli pysäköintikieltoa.

Ison uimalan ja jäätelökioskin välinen alue on pysäköintikieltoaluetta. Edes läpiajo ei ole sallittu.

Stadionilla urheilutapahtumia varten yli sadan autopaikan pysäköintitarve on katu- ja liikennesuunnittelussa otettu huomioon ja mahdollistettu lähialueelle. Myös Satamakatu on kesäaikaan molemmin puolin käytettävissä, niin sataman kuin Väinölänniemen käyttäjiä varten.

Kadunvarsipysäköinti keskustassa

Keskustan alueella on kadunvarsipysäköintiin oikeuttavia paikkoja. Pysäköintipaikat on osoitettu liikennemerkein. Maksuvyöhykkeet on jaettu kolmeen eri vyöhykkeeseen, joista lisätiedot ja hinnat saatavilla täältä. Lipukeautomaatit löytyvät pysäköintipaikkojen läheisyydestä ja maksutavat ovat automaatista riippuen kolikot, maksukortit tai mobiilimaksaminen. Mobiilimaksamiseen liittyvät vyöhykekoodit on ilmoitettu lipukeautomaattien yhteydessä ja liikennemerkein.

Kiekonkäyttövelvollisuus on ilmoitettu liikennemerkein. Muista varmistaa pysäköinnin oikeellisuus liikennemerkeistä.

Moottoripyörien pysäköinti

Erillisiä moottoripyörien pysäköintipaikkoja löytyy mm. Savonkadulta (Sokoksen takaa), kaupungintalon pihasta (Maljalahdenkadun puolelta) sekä matkustajasataman läheisyydestä Minna Canthin kadulta. Normaalille lippuautomaattipaikalle moottoripyörää pysäköidessä maksulipuke tulee pitää mukanaan ja tarvittaessa todistaa sen avulla maksaneensa pysäköintimaksun. Tällöin mahdollinen pysäköintivirhemaksu mitätöidään. Mobiilisovelluksia käyttäen tieto maksusta näkyy pysäköinnintarkastajilla rekisteritunnuksen avulla saman tien.

Kiekonkäyttövelvollisuuden ollessa voimassa - ei moottoripyörässä tarvitse olla kiekkoa näkyvillä, mutta liikennemerkeissä ilmoitettu aikarajoitus koskee myös moottoripyörää.

Raskaan kaluston pysäköinti

Raskaanliikenteen pysäköintialueita on eri puolilla kaupunkia ja edellyttää autopaikkasopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksen voi tehdä määräajaksi tai jatkuvaksi. Lisätietoja täältä.

Hyvä tietää pysäköinnistä

Ajoneuvoa, joka ei ole tosiasiallisesti liikennekäytössä, ei saa pysäköidä eikä säilyttää Kuopion kaupungin katu- tai pysäköintialueilla.

Vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinti

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle. Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan autossa tuulilasin sisäpuolelle. Yleiset ohjeet vammaisen pysäköintiluvalla pysäköimiseen avautuu tästä ja lisätietoa löytyy myös mm. Invalidiliiton verkkosivuilta. Lue Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnan ja Itä-Suomen poliisin mediatiedote.

Maastopysäköinti

Maastopysäköintiä valvoo poliisin ohella myös pysäköinninvalvonta. Poliisihallitus on ohjeistanut valtakunnallisesti pysäköinninvalvontaa maastoliikennelain soveltamisessa käytännössä.

Maastoliikennelain 1 §:n 1 momentin mukaan tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle, muulle edulle tai yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa, sekä edistää liikenneturvallisuutta.

Maastopysäköintiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kunta voi antaa alueellaan erikseen luvan maa-alueiden käyttöön maastoliikennettä varten. Mikäli tällaista lupaa ei ole, myöskään pysäyttäminen ja pysäköiminen ei ole sallittua kunnan maa-alueilla. Kuopion kaupunki on linjannut ettei sen omistamille maa- ja puistoalueille saa pysäköidä ellei tätä ole erikseen liikennemerkein tai esim. valtausmenettelyllä merkitty.

Mikäli kadulla olevan ajoradan reunassa ei ole reunaviivaa, ei kadulla tällöin ole myöskään piennarta. Tällöin asfaltoidun alueen ulkopuolinen alue on maastoa. Sama koskee myös asfaltoidun ajoradan vieressä olevaa nurmialuetta. Myös mahdollisesti pysäköinnistä tai pysäyttämisestä aiheutunut ajoradan ulkopuolinen hiekkainen alue, joka on muodostunut lainvastaisesta maastoliikenteestä - ei oikeuta pysäköintiin ilman maanomistajan lupaa.

Lainvastainen toiminta - pidettiin sitä julkisessa keskustelussa kuinka maalaisjärjen mukaisena ja muut tienkäyttäjät huomioon ottavana tahansa - ei saa suojaa oikeusjärjestyksessä. Tie ja maasto määritellään lain, ei yksittäisten henkilöiden mielipiteiden mukaan.

Pysäköintiin liittyvät liikennemerkit

Pysäköintiin ja pysäyttämiseen liittyviä kieltoja ja rajoituksia sekä liikennemerkkejä ja niiden selityksiä on koottu erilliseen muistioon, jonka voit avata tästä.

Pysäköinti tonttialueella

Tonttialueilla pysäköintijärjestelyistä vastaa aina tontin omistaja/haltija. Pysäköinnin on tapahduttava tontin omistajan määrittelemien sääntöjen sekä liikennemerkkien mukaisesti. Mikäli tonttialueen pysäköintisäännöistä tarvitsee poiketa, tulee pysäköijän olla yhteydessä tontin omistajaan/haltijaan tai tämän edustajaan (esim. isännöinti/kiinteistönhuolto). Pysäköinninvalvonta ei voi myöntää poikkeavia pysäköintilupia yksityisille tonttialueille.

Pysäköinninvalvonta voi suorittaa valvontaa tonttialueella ainoastaan erilliseen pyyntöön tai valvontasopimukseen perustuen, jota laissa edellytetään ja toimii aina tontin omistajan kanssa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

Vammaisen pysäköintiluvan haltijan on selvitettävä tonttialueelle pysäköidessään käytössä olevat pysäköintisäännöt.

Risteys-, suojatie- ja pysäkkisäännöt

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty jalkakäytävällä, pyörätiellä, suojatiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä. Lisäksi pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla. Katso tästä kuva.

Linja-autopysäkille ei saa pysäköidä, mutta pysäyttäminen on sallittu vain matkustajan ottamista tai jättämistä varten.

Kalpan pelit Olvi Areenalla

Olvi Areenan vieressä Kuntolaakson pysäköintilaitoksessa on runsaasti pysäköintipaikkoja. Kalpa suosittelee kuitenkin hyödyntämään yleisiä kulkuvälineitä tai saapumaan otteluihin kävellen tai pyöräillen. Kalpan pelien aikana pysäköintilaitoksessa on liikenteenohjaus.

Valtuustotalon ja Kasarmipuiston pysäköintialueet ovat vapaassa käytössä arkipäivisin kello 16 jälkeen sekä viikonloppuisin. Invapysäköintipaikkoja löytyy 2 kpl Kansalaisopiston päädystä. Pysäköidä saa vain merkatuilla paikoilla. Puisto- ja nurmialueille pysäköinti on kielletty. Kalpan ottelupäivinä pysäköintialueina toimivat myös Kuopio-hallin pysäköintialue, Niiralan ja Klassikan koulujen pihat ja kentät. Kalpan verkkosivuilta löytyy ajan tasainen tieto pysäköintiin liittyen.

Pysäköinninvalvonta sekä Itä-Suomen poliisi edellyttää, että otteluihin tulevat katsojat noudattavat voimassa olevia tieliikennelain säännöksiä pysäköinnistä. Erityistä huolellisuutta vaaditaan risteys- ja suojateiden läheisyydessä sekä pelastusteillä, jotka tulee olla aina vapaana pysäköinnistä. Myös jalkakäytävillä ja pyöräteillä pysäköinti on ehdottomasti kielletty.

Hyödyllisiä linkkejä