Harjoittelukokemuksia Navigaattorissa ja International Housessa


Oppimisen, kasvun ja kansainvälisen yhteistyön matka

Navigaattorissa toivomme tarjoavamme merkityksellisiä harjoittelukokemuksia, jotka hyödyttävät sekä meitä että rikastuttavat harjoittelijoidemme elämää ja opintomatkaa. Saimmekin äskettäin ilon työskennellä kahden poikkeuksellisen harjoittelijan, Polinan ja Vimbison, kanssa yhdessä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyössä, sekä kehittäessä uusille kansainvälisille kuopiolaisille tarjottavia palveluita.

Polina, itsekin kansainvälinen opiskelija, aloitti kertomansa mukaan harjoittelunsa sekoituksella innostusta ja jännitystä. Aluksi hän oli huolissaan virheiden tekemisestä, mutta huolenaiheet hälvenivät nopeasti kollegoiden luoman tukiverkon ansiosta. Maahanmuuttajana Polina koki erityisen palkitsevaksi ymmärtää asiakaspalvelun ja maahanmuuttajien avustamisen monimutkaisuudet, saaden oivalluksia niistä haasteista ja onnistumisista, joita uuteen kulttuuriin sopeutuminen tuo mukanaan.

Polinan suurin haaste harjoittelun aikana oli kielimuuri. Haasteista huolimatta hän osoitti sinnikkyyttä opetella suomenkieltä työn ohessa. Polina tarjoutuikin opettamaan vastavuoroisesti meille kollegoille hieman venäjää ja jakamaan kokemuksiaan kansainvälisenä opiskelijana, joka korosti hänen haluaan osallistua ja luoda yhteyksiä, verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin ammatillisesti jo nyt opintojensa aikana. Molempien, Polinan ja Vimbison, positiivisuus, sopeutumiskyky ja into jatkuvaan oppimiseen ovat rikastuttaneet tiimiämme! Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Vimbison harjoittelu alkoi kertomansa mukaan hieman odottamattomattomalla käänteellä, poiketen hänen alkuperäisistä odotuksistaan. Hän pääsi tekemään fyysistä “tuotetta” – Tervetuloa Kuopioon -opasta, joka sisälsi paljon yksin tehtävää tiedonhankintatyötä. Kuitenkin se, mikä aluksi vaikutti haastavalta, muuttui ainutlaatuiseksi kokemukseksi, kun hän otti ohjat käsiinsä Newcomers’ Guide to Kuopio -oppaan kokoamisessa. Vimbison luovuus kukoisti, kun hän sai tilaa kokeilla omia ideoitaan työtä tehdessään.

Vimbisolle ihmiset olivat ehdottomasti harjoittelun kohokohta, koska kaikki olivat erittäin avuliaita ja halukkaita auttamaan, mikä teki työskentelystä helppoa. Työnsä kautta hän perehtyi Kuopioon ja oppi palveluista ja aktiviteeteista. Tulevaisuudessa hän aikoo kokeilla muutamia uusia asioita Kuopiossa, huolimatta kielimuurista! Hän oppi myös muutamia uusia tietokonetaitoja – hän mainitsee erikseen oppineensa Clanedin käyttöä kollegaltaan Hannelta ja ForeAmmatin käyttöä Kallelta sekä käyttämään tietokonetta 100% suomeksi kokeillessaan PowerPoint-toimintoja, joita hän ei ollut aiemmin käyttänyt.

Oppiminen ja kasvu

Molemmat harjoittelijat kertoivat olevansa kiitollisia oppimiskokemuksistaan Navigaattorissa. Polina korosti jatkuvaa kommunikaatiota, tiimityötä ja käytännön työkokemuksen tuomaa iloa. Vimbiso puolestaan laajensi tietämystään paitsi Kuopiosta myös hankkiessaan uusia tietokonetaitoja, osoittaen monipuolisia oppimismahdollisuuksia meillä!

Parannusehdotukset

Vimbison näkemyksen mukaan tapahtumamarkkinoinnin lisäämiselle on tarve ja olemme hänen kanssaan samaa mieltä. Tehostetaan viestintäämme edelleen ja varmistetaan se, että kaikki Kuopiossa oleskelevat kansainväliset opiskelijat tietävät tarjoamistamme palveluista.

Polinan ja Vimbison harjoittelutarinat korostavat tuen, kulttuurien välisen yhteistyön ja jatkuvan tiedonhankinnan merkitystä. Yhdessä työskennellen kielimuurista huolimatta vahvistamme sitoutumistamme monimuotoisen ja inklusiivisen työympäristön luomiseen harjoittelijoille ja työntekijöille.

Suuri kiitos molemmille, Polina ja Vimbiso!