Kiinteistönmuodostus

Kaupungin kiinteistönmuodostus toimii kiinteistörekisterin pitäjänä Kuopion kaupungin asemakaava-alueilla ja hoitaa erillisten tonttijakojen laatimiset, kiinteistöjen lohkomiset sekä muita kiinteistötoimituksia, esimerkiksi rasitetoimitukset ja rajankäynnit.

Yhtenä rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tontti on lohkottu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti.

Asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä Maaningan, Muuruveden, Säyneisen ja Juankosken asemakaava-alueilla kiinteistörekisterin pitäjä on Maanmittauslaitos.

Lisäksi vastuualueelle kuuluvat rakennusvalvontamittaukset, eli rakennusten paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset.