Kartta- ja rekisteriotteiden tilaus

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada tietoja kiinteistörekisteristä.

Kiinteistörekisteriotteelta käyvät ilmi kiinteistön pinta-ala, muodostumistiedot ja esimerkiksi mahdolliset kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja rasiteoikeudet, yhteisalueosuudet, erottamattomat määräalat sekä muita kiinteistöön kohdistuvia tietoja.

Kiinteistötietojärjestelmän otteita, eli kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia voi ostaa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta tai tilata verkkolomakkeella. Kunkin otteen hinta on 18 €.

Kartta- ja rekisteriotteiden tilaus (verkkolomake)

Tietoa kiinteistörekisteristä ja kiinteistörekisterin otteista ja tulosteista löytyy myös Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön asia­kas­pal­ve­lu

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki