Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

Rakennuksen paikan merkitseminen

Rakennuksen paikan merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Paikan merkinnän voi tilata vasta kun rakennuslupa on myönnetty. Tarkista myös, että paikan merkitseminen on edellytyksenä lupamääräyksissä.

Rakennuksen paikan merkitsemisen ajoitus

Rakennuksen paikan merkitseminen on tilattava ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty.

Asemakaava-alueilla läsnäolo rakennuspaikan merkitsemisen aikana ei ole pakollista. Haja-asutusalueilla rakennuspaikan merkitsemisen aikana hakijan läsnäolo on pakollista.

Älä kuitenkaan aloita rakennuspaikan maansiirtotöitä jos rajat ovat epäselvät.

Jos rakennuspaikan rajat ovat epäselvät, voit tilata rajojen merkitsemisen numerosta 044 718 5533. Rajojen merkitsemisestä rakennuspaikan valmistelevia maansiirtotöitä varten ei koidu rakentajalle lisäkustannuksia.

Tilausohjeet

Paikan merkitseminen tilataan ensisijaisesti verkkolomakkeella. Puhelimitse tilauksen voi tehdä Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta.

Huomioithan rakennushankkeesi aikataulutuksessa, että rakennusvalvontamittaukset ovat suljettuna 8. – 19.7.2024.
  • Merkintämittaukset kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen edellä mainittua sulkeutumisaikaa
  • Palvelun ollessa suljettuna emme suorita rakennuspaikkojen merkintää
  • Sähköisellä lomakkeella 8. – 19.7.2024 saapuneet merkintätilaukset suoritetaan viikolta 30 alkaen
Tilaa rakennuspaikan merkitseminen
Verkkolomake

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen voi tilata kun rakennuksen ulkoseinät ovat paikallaan. Sijaintikatselmuksen perusteella rakennus merkitään kartalle, ja samalla tarkastetaan sijainnin luvanmukaisuus.

Sijaintikatselmus tilataan verkkolomakkeella.

Katselmuksen toimitusaika on noin 1—2 viikkoa. Sijaintikatselmus ei vaadi läsnäoloa.

Tilaa rakennuksen sijaintikatselmus
Verkkolomake

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön asia­kas­pal­ve­lu

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki