Rakentamisen lupien hakeminen

Savon ammattiopiston uusi päärakennus iltavalaistuksessa syksyllä.

Pääosan rakentamiseen liittyvistä luvista myöntää rakennusvalvonta. Rakennus- ja toimenpidelupia käsitellään rakennusvalvonnan lupaviranomaisten toimesta viikoittain. Jättämällä hakemuksen käsiteltäväksi torstain aikana on lupahakemus käsittelyssä seuraavalla viikolla.

Jos tarkoitus on rakentaa kesällä, aloita hankkeen valmistelu edellisenä syksynä, hae lupaa talvella jolloin rakentaminen voidaan aloittaa lumien sulaessa.

Luvan hakemisen vaiheet

Voimassa oleville rakentamisen luville voidaan hakea muutoslupaa tai jatkoaikalupaa.

Jos lupasi voimassaoloaika on päättynyt, tulee muutoksille hakea uutta rakennuslupaa. Ole tällöin yhteydessä lupaviranomaiseen. Jatkoaikaa töiden loppuunsaattamiselle ei voida myöntää jos lupa on vanhentunut.

Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan joko purkamislupa tai purkamisilmoitus. Lupa- tai ilmoitusasia haetaan samalla tavalla joten hakijan ei tarvitse tietää kumpaako menettelyä käytetään.

Mitä rakentamisen lupani tulee maksamaan?

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (maankäyttö- ja rakennuslaki 145§). Taksa määritetään lupapäätöksen yhteydessä.

Lupamaksujen laskutus tehdään lupapäätöksen jälkeen. Varsinkin kesäkiireiden aikana laskutus ehditään hoitamaan useiden viikkojen päästä lupapäätöksestä. Pyrimme laskuttamaan samalla laskulla kaikki rakennuslupaan liittyvät maksut ja erillisiä laskuja esimerkiksi katselmuksista ei yleensä tule.

Kuopion lupamaksut hyväksytään Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimesta vuosittain. Suonenjoen lupamaksujen hyväksynnästä vastaa Suonenjoen kaupungin valtuusto.


Rakentamisen lupakäsittelyn aikataulu

Käsittelemme lupahakemuksia joka viikko. Torstain aikana jätetyt hakemukset käsitellään heti seuraavalla viikolla. Lupakäsittelyssä havaitut puutteet ja huomiot ilmoitetaan lausunnolla Lupapisteessä. Huomiot on kohdistettu etenkin suunnittelijalle joka ammattilaisena osaa parkaiten täydentää hakemusta. Lupakäsittelyssä havaittuja puutteita voi täydentää koko loppuviikon ja maanantaihin kello 9.00 saakka. Tähän mennessä täydennetyt luvat ehtivät saman viikon jatkokäsittelyyn. Kun puutteet ja huomiot on korjattu, voidaan lupa myöntää. Lupapäätösten julkipano tehdään valtuustotalon ilmoitustaululla ja rakennusvalvonnan Lupapäätökset -sivulla päätöstä seuraavana päivänä.

Yleisimpiä rakennusluvan viivästymiseen liittyviä asioita ovat pätevän suunnittelijan puuttuminen, käsittelyssä ilmenneiden huomioiden ohittaminen ja puuttuvat naapureiden kuulemiset. On tärkeää, että kaikki kiinteistön hallinnan omaavat tahot kuten puolisot ovat hakijoina lupahakemuksesta. Samat asiat tulee huomioida myös naapureiden kuulemisessa.

Lupakäsittelijöiden aluejaot

Keskeinen alue

Rakennushankkeet, jotka sisältävät väestönsuojan rakentamisen

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Rivitalot ja sitä vaativammat rakennushankkeet

Tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö
Lupa-arkkitehti Anne Sirviö

Pientalot ja vastaavat rakennushankkeet sekä näihin liittyvät toimenpideluvat

Rakennuslupainsinööri Mikko Luukkonen

Maaseutualue

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski

Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen

Läntinen maaseutu, Karttula, Kurkimäki, Maaninka

Rakennuslupainsinööri Hannu Korhonen

Suonenjoki

Suonenjoen rakennustarkastaja Mika Kimonen

Lupapäättäjien vastuualue-kartta (pdf)

Ilkka Korhonen

Rakennustarkastaja

Päivystys: perjantai 10:30-14:00

Kari Jäkkö

Tarkastusarkkitehti

Päivystys: perjantai 8-10:30

Anne Sirviö

Lupa-arkkitehti

Mikko Luukkonen

Rakennuslupainsinööri

Päivystys: keskiviikko 11:30-15:30

Niko Karvonen

Rakennuslupainsinööri

Päivystys: torstai 8-11:30

Hannu Korhonen

Rakennuslupainsinööri

Päivystys: torstai 11:30-15:30

Mika Kimonen

Suonenjoen rakennustarkastaja