Rakentamisen lupien tarve

Punaisia loma-asuntoja saaressa. Jäätynyt järvi ja kaislikkoa edustalla.

Pääosan rakentamiseen liittyvistä luvista myöntää rakennusvalvonta.

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Rakennus- ja toimenpideluvat myönnetään kaavan mukaiselle rakentamiselle. Jos hankkeesi ei ole alueella vaikuttavan yleis- tai asemakaavan mukainen, harkitse voiko hankkeen toteuttaa kaavan mukaisesti. Kaavasta poikkeamiset myöntää kaavoittaja. Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää Kuopion alueellinen rakennusvalvonta.

Ilman rakentamisen lupia toteutettavat hankkeet

Osa toimenpiteistä ei vaadi rakentamisen lupia tai viranomaisvalvontaa. Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentaminen toteutettava voimassa olevien lakien ja määräysten puitteissa – Lait ja määräykset ovat voimassa vaikka viranomainen ei lupia vaatisi. Jos et ole varma tarvitseeko hankkeesi lupaa, olethan yhteydessä rakennusvalvontaan.

Rakennuksen purkaminen

Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lisäksi lupa tarvitaan, jos rakennusta voidaan pitää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen purkamiselle. Tällaisen rakennuksen purkaminen käsitellään purkamisilmoituksella.

Neuvontapyyntö

Jos aprikoit hankkeesi luvantarpeen kanssa tai sinulla olisi jotain dokumentteja joiden pohjalta haluaisit keskustella lupaviranomaisen kanssa, voit jättää neuvontapyynnön Lupapiste-palvelun kautta. Pienemmissä asioissa voit soitella meille myös suoraan.

Tee neuvontapyyntö Lupapisteen kautta!
Lupapiste Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen