Rajannäyttö ja hävinneet rajamerkit

Jos tontin rajaa osoittavaa rajamerkkiä ei löydy maastosta eikä rajan paikasta ole naapureiden kesken riitaa, tontin omistaja voi tilata rajannäytön.

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt ja rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, hävinneet rajamerkit voidaan rakentaa uudelleen rajankäyntitoimituksessa.

Rajannäyttö

Rajannäytössä riidattoman kiinteistörajan paikka näkevöitetään maastoon esimerkiksi puupaalulla. Rajannäyttö maksaa 230 €. Puhelintilaukset kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta tai mittausteknikolta. Sähköpostitilaukset kiinteistönmuodostuksen asiointisähköpostiin.

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön asia­kas­pal­ve­lu

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Rajankäynti

Rajankäynti on virallinen kiinteistönmääritystoimitus, jossa voidaan rakentaa maastoon virallinen rajamerkki hävinneen tilalle ja määrätä rajan paikka. Rajankäynnistä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Kiinteistön omistaja voi hakea rajankäyntitoimitusta alla olevilla hakemuslomakkeilla. Toimitusmaksu on 690 €.

Hakemuslomakkeet:

Kiinteistötoimitushakemus (tulostettava pdf-lomake)

Kiinteisteistötoimitushakemus (verkkolomake)