Elintarvikevalvonta

Oiva_logo

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuutta ja asianmukaista laatua sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja kaikissa elintarvikeiden tuotannon ja jakelun vaiheissa.

Elintarvikevalvonta seuraa elintarvikkeista annettavien tietojen totuudenmukaisuutta sekä suojaa kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta.

Valvonnan kohteina ovat elintarvikealan toimijat, jotka myyvät, tarjoilevat, valmistavat, maahantuovat, varastoivat tai kuljettavat elintarvikkeita ja toimijat, jotka valmistavat, maahantuovat tai jakelevat elintarvikkeiden kanssa kontaktiin tulevia materiaaleja. Myös elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta kuuluu elintarvikevalvonnan tehtäviin.

Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja määräysten mukaisuudesta on aina elintarvikealan toimijalla. Elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehdään säännöllisesti voimassa olevien valvontasuunnitelmien mukaisesti ja lisäksi asiakasyhteydenottojen perusteella. Suunnitelmallisten elintarvikevalvonnan tarkastusten tulokset ovat kuluttajien nähtävissä Oivahymy-sivustolla.

Elintarvikevalvontaa ohjaa valtakunnallisesti Ruokavirasto.

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

• Olet aloittamassa tai lopettamassa elintarvikealan toimintaa.
• Elintarvikehuoneistosi toiminta muuttuu
• Saavut Kuopioon liikkuvan elintarvikehuoneistosi kanssa ja sinua koskee tiedottamisvelvollisuus
• Epäilet ruokamyrkytystä
• Sinulla on huomautettavaa elintarvikkeista, niiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista tai näihin liittyvästä toiminnasta ja olet jo ottanut yhteyttä elintarvikkeen tarjoilu- tai myyntipaikkaan, valmistajaan tai maahantuojaan.

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Ravintolat, kahvilat ja suurtaloudet, elintarvikekuljetukset

Laura Paldanius

ympäristöterveystarkastaja

Ravintolat, kahvilat ja suurtaloudet

Tarja Toivainen

ympäristöterveystarkastaja

Pirkko Marin

ympäristöterveystarkastaja

Ravintolat, kahvilat ja suurtaloudet, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikkeiden tilapäinen myynti, leipomot

Anne Toivanen

ympäristöterveystarkastaja

Elintarvikemyymälät, tukut, elintarvikevarastot, alkutuotanto

Mikko Raatikainen

ympäristöterveystarkastaja

Elintarviketeollisuus, hyväksytyt elintarvikehuoneistot, kontaktimateriaalitoimijat, alkutuotanto

Jaana Partanen

elintarviketarkastaja