Alkutuotanto

Multaisia perunoita perunan nostajan kädessä.

Alkutuotantoa ovat:
• maidon- ja munantuotanto
• lihakarjan kasvatus
• kalastus ja kalanviljely
• kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
• hunajantuotanto
• luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
• metsästys

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Kuopion alueella toimivan alkutuotannon toimijan on tehtävä ilmoitus alkutuotantopaikasta Kuopion ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituskäsittely on maksuton.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien, sienten tai esimerkiksi mahlan keräilystä. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Luonnonvaraisen riistan osalta tulee muistaa, että karva- tai höyhenpeitteinen riista, joka saa olla suolistettu, on alkutuotannon tuote, ei liha.

Tee alkutuotantoa koskeva ilmoitus oheista lomaketta käyttäen.

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Jaana Partanen

elintarviketarkastaja

ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Mikko Raatikainen

ympäristöterveystarkastaja

ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to