Kontaktimateriaalit

Sommitelma kertakäyttöastioista pahvisen munakennon päällä.

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Toimijan on ilmoitettava elintarvikevalvontaan myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:

• kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
• varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
• kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa)
• kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.

Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti Ilppa -palvelussa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen virallinen edustaja eli nimenkirjoittaja voi kirjautua Ilppa-sovellukseen suoraan suomi.fi-tunnistautumisella. Muille ilpan käyttäjille tarvitaan yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi-palvelussa antama valtuutus, jonka voi tehdä Suomi.fi sivustolla. Tarkempia ohjeita Ilppa-palvelun käyttöön löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Saatavilla on myös täydennettävä pdf -lomake, jonka voit palautta sähköpostitse ympäristöterveydenhuollon asiointiosoitteeseen tai postitse.

Lue lisää elintarvikepakkauksista ja muista kontaktimateriaaleista
Ruokavirasto Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Jaana Partanen

elintarviketarkastaja

ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to