Liikkuvat elintarvikehuoneistot, rekisteröinti ja tiedottaminen

Tapahtuma Kuopion torilla, jossa paljon myyntitelttoja.

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ovat siirrettävissä olevia myynti- tai tarjoilupisteitä tai elintarvikkeiden valmistus- tai käsittelytiloja. Ne voivat liikkua tai niitä voidaan siirtää paikasta toiseen yhden tai useamman kunnan alueella. Tyypillisesti liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat erilaisissa tapahtumissa, messuilla markkinoilla ja toreilla. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi erilaiset myyntiautot, -vaunut ja telttakatokset. Liikkuvan elintarvikehuoneiston sijainti voi vaihdella päivittäin tai se voi pysyä myös samana esimerkiksi koko kesäkauden.

Toiminnan rekisteröinti

Säännöllisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa on tehtävä elintarvikelain 10 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti-ilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoituksen käsittelee elintarvikealan toimijan kotikunta.

Tee rekisteröinti-ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti Ilppa -ilmoituspalvelussa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen virallinen edustaja eli nimenkirjoittaja voi kirjautua Ilppa-sovellukseen suoraan suomi.fi-tunnistautumisella. Muille ilpan käyttäjille tarvitaan yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi-palvelussa antama valtuutus, jonka voi tehdä Suomi.fi -sivustolla. Tarkempia ohjeita Ilppa-palvelun käyttöön löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Saatavilla on myös täydennettävä pdf -lomake, jonka voit palauttaa sähköpostitse ympäristöterveydenhuollon asiointiosoitteeseen tai postitse.

Tiedottaminen

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tehtävän rekisteröinnin lisäksi toimijan on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta niiden kuntien elintarvikevalvontaa, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava paikallisella elintarvikevalvontaviranomaisella vähintään neljä arkipäivää ennen toiminnan alkua. Kuopion elintarvikevalvontaan tiedottamisen voi tehdä sähköisellä Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta -lomakkeella tai vapaamuotoisella sähköposti-ilmoituksella.

Tiedottamisvelvoitetta ei ole toiminnalla, josta ei vaadita rekisteröintiä. Esimerkiksi yksityishenkilöiden, harrastekerhojen tai yhdistysten satunnainen vähäriskisten elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu.

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Anne Toivanen

ympäristöterveystarkastaja