Elintarviketoiminta

leikattu kalakukko

Elintarvikeyritys on yritys, jonka toiminta liittyy elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri vaiheisiin. Elintarvikeyrityksen toimintaan tarvitaan yleensä jokin fyysinen sijaintipaikka, elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai sen osaa sisä- tai ulkotiloissa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään.

Ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttumista sinun on pääsääntöisesti rekisteröitävä elintarvikealan toimintasi. Jos elintarvikehuoneistossasi käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiin toimittamista, sinun on haettava huoneistollesi hyväksyntää. Hakemuksen yhteydessä sinun on esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelmasi yrityksesi omavalvonnasta.

Toimija vastaa siitä, että elintarvikehuoneisto on voimassa olevan elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukainen. Ympäristöterveydenhuoltoon on kuitenkin suositeltavaa olla yhteydessä jo tilojen ja toimintojen suunnitteluvaiheessa, jotta voimme neuvoa ja ohjeistaa tilojen ja toimintojen, sekä omavalvonnan vaatimuksissa.

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Elintarviketeollisuus, hyväksytyt elintarvikehuoneistot, kontaktimateriaalitoimijat, alkutuotanto

Jaana Partanen

elintarviketarkastaja

Ravintolat, kahvilat ja suurtaloudet, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikkeiden tilapäinen myynti, leipomot

Anne Toivanen

ympäristöterveystarkastaja

Elintarvikemyymälät, tukut, elintarvikevarastot, alkutuotanto

Mikko Raatikainen

ympäristöterveystarkastaja

Ravintolat, kahvilat ja suurtaloudet

Tarja Toivainen

ympäristöterveystarkastaja

Pirkko Marin

ympäristöterveystarkastaja

Ravintolat, kahvilat ja suurtaloudet, elintarvikekuljetukset

Laura Paldanius

ympäristöterveystarkastaja