Julkisten tilojen valvonta ja ilmoitukset

Oppilaita istumassa pulpeteissaan koululuokassa. Opettaja luokan edessä.

Ihmiset viettävät valtaosan ajasta sisätiloissa, joten myös julkisten tilojen olosuhteiden on oltava kunnossa. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu mm. päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, majoitustoiminnan sekä erilaisten kauneushoitoloiden olosuhdevalvonta.

Toiminnan aloituksesta, olleellisesta muutoksesta tai päättymisesta on ilmoitettava – voit tehdä ilmoituksen sähköisesti.
Ilppa – terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Ympäristöterveydenhuollon asiointiposti

Lähetä viranomaiselle tehtävät ilmoitukset ympäristöterveydenhuollon asiointipostiin

Asioin­ti­säh­kö­pos­ti

Ym­pä­ris­tö­ter­veys

Kauneudenhoito ja ihonkäsittely

Lisätietoja antaa

Päivi Kauppinen

Ympäristöterveystarkastaja

Koulut

Lisätietoja antaa

Heikki Kallunki

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Päivä- ja hoitokodit, oppilaitokset, majoitus- ja liikuntatilat

Lisätietoja antaa

Santtu Laitinen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to