Valvontasuunnitelmat ja maksut

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on pääsääntöisesti suunnitelmallista ja maksullista. Palveluista peritään maksuja ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän maksutaksan mukaisesti. Lisäksi vuoden 2022 alusta lähes kaikilta elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisesti säännöllisen valvonnan piirissä olevilta kohteilta peritään vuosittain 150 €:n suuruinen valvonnan perusmaksu.

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa kuvataan laajasti se, mitä ympäristöterveydenhuollossa tehdään ja miten valvontaa toteutetaan. Valvontasuunnitelma laaditaan monelle vuodelle. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja myös suunnitelman toteutuminen arvioidaan kalenterivuosittain.

Maksutaksa

Terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, mittauksista ja näytteenotoista sekä valvontasuunnitelmaan kuuluvista tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukaiset maksut.

Ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelu

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Ympäristöterveydenhuollon johto

Tarja Hartikainen

ympäristöterveyspäällikkö

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to