Yleisötapahtumat

Yleisöä esiintymislavan edessä KuopioRock -tapahtumassa. Esiintymislavalla nainen laulaa mikrofoniin taustallaan bändi.

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava, että yleisötapahtuma järjestetään hygieenisesti. Tämä tarkoittaa, että saniteettitiloja (bajamajat, wc:t), jäteastioita, käsienpesu tai –desinfiointipisteitä on riittävästi ja niitä huolletaan tapahtuman aikana. Muodostuvat jätteet on kerättävä jäteastioihin ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Saniteettitilojen määrästä ja muista hygieenisistä järjestelyistä on tarkemmin Valviran ohjeessa.

Osassa yleisötapahtumista, kuten konserteissa, on tupakointikielto, jonka perusteella alueelle on järjestettävä alueiden merkinnät sekä ohjeistettava yleisöä. Mikäli tapahtumassa on tupakan myyntiä, siihen on haettava erillinen lupa.

Yleisötapahtumien äänentoisto on järjestettävä siten, ettei yleisölle aiheudu melusta kuulovaurioriskiä. Äänentoisto edellyttää yleensä myös ns. meluilmoituksen.

Elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu tapahtumassa voi edellyttää toiminnan rekisteröintiä. Rekisteröidyn liikkuvan elintarvikehuoneoston on tiedotettava toiminnastaan niiden kuntien elintarvikevalvontaa, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava paikallisella elintarvikevalvontaviranomaisella vähintään neljä arkipäivää ennen toiminnan alkua.

Tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa kysyttävä neuvoja ympäristöterveydenhuollosta jo tapahtumaa suunniteltaessa. Tapahtumien järjestelyitä valvotaan myös tarkastuksin.

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

PL 1097, 70111 Kuopio

Terveydelliset olosuhteet tapahtumissa

Santtu Laitinen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Tupakkatuotteiden ja -nikotiininesteiden myyntiluvat

Jyrki Hänninen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu tapahtumissa, liikkuvat elintarvikehuoneistot

Anne Toivanen

ympäristöterveystarkastaja

ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to