Tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava toiminta

Tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään esimerkiksi ulkoilmakonsertista, murskaustyöstä ja tilapäisestä yli 20 työpäivää kestävästä louhinta- tai paalutustyöstä (Ympäristönsuojelulaki 118§).

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen kyseistä ajankohtaa. Ilmoitus tulee tehdä Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelulaki

Lupapiste -palvelu (ilmoituksen teko)

Ympäristö.fi

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa 2020 (pdf)