Koeluontoinen toiminta

Lyhytaikaiseksi, koeluonteiseksi toiminnaksi katsotaan sellainen kokeilu, jossa testataan uutta tekniikkaa, raaka-ainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellään jätettä laitos- tai ammattimaisesti. Kokeilulla selvitetään toiminnan vaikutuksia, käyttökelpoisuutta tai muita näihin rinnastettavia seikkoja.

Toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, eikä kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Kokeilun tulokset tulee raportoida kirjallisesti ympäristöviranomaiselle.

Ilmoituksen käsittelystä peritään Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ennen ilmoituksen jättämistä on hyvä olla puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Tämä mahdollistaa asian jouhevan etenemisen ja turhilta ilmoituksilta vältytään.

Lisätietoja asiasta: