Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Tietyistä toiminnoista tulee ympäristönsuojelulain mukaan tehdä lupahakemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Luvanvaraiset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 1.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lautakunnan alaisuudessa toimii alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, jolle lautakunta on delegoinut valtaansa useissa ympäristönsuojeluun liittyvissä lupa- ja valvonta-asioissa.

Lupahakemus tarvittavine liitteineen tulee toimittaa sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta tai Ympäristöhallinnon lomakkeilla.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelulaki

Lupapiste -palvelu (lupahakemuksen lähetys)

Ympäristö.fi

Alueelliset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut

Suokatu 42, PL 1097

70111 Kuopio