Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Poikkeuksellinen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta tilanteesta, joka aiheutuu onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, laitteen tai rakennelman purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä, on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi. Mikäli poikkeuksellinen tilanne on luvanvaraista toimintaa, antaa toimivaltainen viranomainen tarvittavat määräykset.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisista poikkeuksellisista tilanteista löytyy Ympäristöhallinnon sivuilta.

Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee toimittaa asiointisähköpostiin:

Alueelliset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut

Suokatu 42, PL 1097

70111 Kuopio