Yleinen ilmoitusmenettely

Eläinsuojille, sahalaitoksille, ampumaradoille, kemikaalivarastoille ja eräille muille toiminnoille on säädetty ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely. Joissain tapauksissa edellä mainitut toiminnot vaativat ympäristöluvan. Yleinen ilmoitusmenettely eroaa ympäristönsuojelulain olemassa olevista menettelyistä muun muassa vireilletuloasiakirjojen osalta.

Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla. Lomakkeen ja lisätietoja löydät ympäristöhallinnon sivuilta tai Lupapisteestä.

Linkit:

Ympäristöhallinnon sivut

Lupapiste -palvelu

Alueelliset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut

Suokatu 42, PL 1097

70111 Kuopio